Skrb za čisto in urejeno okolje je in mora v prihodnosti ostati ena izmed temeljnih nalog vsakega posameznika. Narava nam namreč nemalokrat kaže »zobe«, grdo ravnanje z njo pa za sabo pušča posledice, ki vplivajo tudi na kakovost našega življenja. Eden izmed prvih korakov, ki jih lahko sprejmemo, je gotovo skrbno ločevanje odpadkov.

Ob tem pa ostaja skrb, saj mnogi še zmeraj ne vedo, kako pravilno ločevati in v kateri zabojnik sodijo določeni odpadki. Za ločeno zbiranje odpadkov nam je namreč na voljo več različnih vrst zabojnikov, in sicer za papir, steklo, mešano embalažo, biološke odpadke in mešane komunalne odpadke.

V Sloveniji se premalo zavedamo pomena ločevanja odpadkov na izvoru. Posledice ne-ločevanja odpadkov se izkažejo na pomanjkanju pitne vode in globalnem segrevanju ozračja. Skrb za okolje postaja ena od najpomembnejših nalog vsakega posameznika. Biti ekološko osveščen pomeni skrbeti za prihodnost naših zanamcev in za prihodnost našega planeta. Če želimo živeti v čistem okolju, moramo preudarno ravnati tudi z odpadki. To pa predvsem pomeni, da poskušamo zmanjševati količino odpadkov. V nasprotnem primeru lahko pričakujemo, da bo svet postal velika odlagalna površina za odpadke. Recikliranje je ključen sestavni del sodobnega upravljanja z odpadki, zato bi bilo dobro, da bi upoštevali nenapisano pravilo: zmanjšaj, ponovno uporabi in recikliraj.

 

2018 © Vse pravice pridržane | Čisto mesto Ptuj d.o.o. | Izdelava spletne strani: Agencija NOVELUS d.o.o. | Izjava o zasebnosti | Pravno obvestilo o piškotkih