Seznam terminov in lokacij zbiranja nevarnih odpadkov od gospodinjstev najdete na dnu novice.

Ptuj, 4. oktober 2016 – Kljub temu, da se letošnje leto preveša v drugo in poslednjo polovico, bomo tudi tokrat v skrbi za naše občanke in občane izvedli tradicionalno akcijo zbiranja nevarnih odpadkov. Namen slednje ostaja ustrezno poskrbeti in odstraniti nevarne odpadke v gospodinjstvih, in tako krajanom omogočiti njihovo obdelavo in uničenje. Pričetek akcije bo 19. oktobra 2016, obiskali pa bomo 16 občin Spodnjega Podravja. Glede na pretekla leta vemo, da bo omenjena akcija več kot uspešna in da nam bo omogočila ne le vse večje ozaveščanje javnosti o pravilnem in ustreznem rokovanju z nevarnimi odpadki, temveč tudi širjenje zavesti o pomenu nevarnih odpadkov.

Pričetek zbiranja nevarnih odpadkov bo to leto v Občini Gorišnica in na isti dan tudi v Občini Markovci. Sledile bodo Občin Kidričevo, Hajdina, Juršinci, Dornava, Sveti Andraž, Trnovska vas, Destrnik, Duplek, Podlehnik, Žetale, Majšperk, Zavrč, Cirkulane in Videm. Tudi tokrat bomo ob zbiranju nevarnih odpadkov velik poudarek dajali na ustreznem ozaveščanju javnosti, saj vsako leto opažamo, da veliko ljudi še zmeraj ne ve, kaj vse sodi med nevaren odpadek.

Potrebno se je zavedati, da nevarnih odpadkov nikoli ne smemo odlagati skupaj z drugimi odpadki, saj vsebujejo večje koncentracije okolju nevarnih snovi in so težko razgradljivi. Med nevarne gospodinjske odpadke spadajo: stare baterije in akumulatorji, kemikalije, barve in topila, odpadna olja (tudi jedilno) in masti, pralna in kozmetična sredstva, ki vsebujejo nevarne snovi, pesticidi, neonske cevi, stara zdravila, ostanki onesnažene embalaže, laki, spreji, impregnirana sredstva, premazi, razredčila, živosrebrni termometri in drugi živosrebrni instrumenti, halogenska svetila. Pri identifikaciji nevarnih odpadkov si lahko najlažje pomagamo s simboli oz. etiketami na embalaži, kjer najdemo tudi navodila za ravnanje, tako z ostanki kot z embalažo.

Nevarnih odpadkov ne odlagamo v zabojnik za mešane komunalne odpadke, niti jih ne sežigamo ali odlagamo v naravo. Nevarne odpadke zato obvezno prepuščamo ločeno v najbližjem zbirnem centru ali jih oddamo v času letne akcije zbiranja nevarnih odpadkov. Nekatere odpadke, kot so odslužene baterije, žarnice in kartuše lahko oddamo tudi v mnogih trgovinah in trgovskih centrih, kjer te izdelke tudi prodajajo.

Pretekla leta zabeležili veliko zadovoljstvo krajanov

Z nepremišljenim odlaganjem nevarnih odpadkov lahko povzročimo hudo škodo ne le okolju, ampak ogrozimo tudi naše zdravje in zdravje drugih okrog nas. Tega se ljudje vse bolj zavedajo, zato smo v preteklih letih opazili, da na posamezno akcijo zberemo kar lepo število, okrog 5.000 kg nevarnih odpadkov, kjer prevladujejo predvsem  razne embalaže z ostanki nevarnih snovi, kot so recimo embalaže od škropiv, ....

Direktor podjetja Čisto mesto Ptuj, Janez Letnik, je povedal:

 »V vseh teh letih, ko smo pričeli z uvajanjem akcije zbiranja nevarnih odpadkov, je bil naš primarni cilj predvsem ustrezno ozaveščanje javnosti in spreminjanje njihovega razmišljanja, da ni res, da s tem, ko se znebimo odpadka, se znebimo tudi problema. To nam je dodobra uspelo, kljub vsemu pa nadaljujemo z omenjeno akcijo naprej. V naših domovih in gospodinjstvih se namreč še zmeraj skriva veliko nevarnih odpadkov, zato je pomembno, da jih ljudje prinesejo na izbrano mesto zbiranja, kjer jim ob odstranitvi pomaga tudi naše za to strokovno usposobljeno osebje. Na ta način ohranjamo okolje, posledično pa poskrbimo tudi za zdravje ljudi.«

 

 

 

2018 © Vse pravice pridržane | Čisto mesto Ptuj d.o.o. | Izdelava spletne strani: Agencija NOVELUS d.o.o. | Izjava o zasebnosti | Pravno obvestilo o piškotkih