CILJ ČISTEGA MESTA PTUJ JE UVEDBA TOVRSTNEGA ZBIRANJA ODPADKOV NA OBMOČJU VSEH PODRAVSKIH OBČIN

Ptuj, 11. 12. 2012; Sistem zbiranja odpadkov od vrat do vrat je že dokazal svoje rezultate, katerih glavni cilj je zmanjšati količino mešanih komunalnih odpadkov in celovito ločevanje odpadkov. Uspešnost tovrstnega načina ločevanja so že dokazale občine Kidričevo, Videm, Hajdina…, ki se jim je sedaj pridružila še občina Majšperk.

 

Nedavni rezultati anket v občini Kidričevo še posebej dokazujejo, da ne samo, da je sistem zbiranja odpadkov »od vrat do vrat« zmanjšal količine komunalnih odpadkov celo za 30 %, temveč je omogočil povečanje količine embalaže, papirja, stekla, bioloških odpadkov ipd. Vse to dokazuje, da so ljudje z dobršno mero resnosti in spoštovanja pravil o ločevanju odpadkov pozdravili nov sistem.

In da bi letošnje leto zaključili, kar se da okolju ozaveščeno in s spoštovanjem do narave, so v občini Majšperk odločili, da z decembrom 2012 tudi sami uvedejo tovrsten način zbiranja odpadkov. Županja dr. Darinka Fakin je ob tem povedala: 

»V občini Majšperk sem odraščala, zato se še posebej zavedam, kako pomembna je ohranitev naše narave in skrb za okolje, v katerem se bodo naše bodoče generacije lahko uspešno razvijale. V teh letih smo izvedli številne pomembne investicije na področju infrastrukture, izobraževanja, turizma, gospodarstva, varovanja in urejanja okolja ter na področju delovanja društev. In čas je bil, da naredimo korak naprej tudi na področju ustreznega ločevanja odpadkov. Prav zaradi tega se nam sistem od vrat do vrat zdi način, kako lahko poskrbimo za okolje in ljudi ozavestimo o vse bolj pereči tematiki vsakdana – ustreznem ločevanju odpadkov. Gre za prihodnost in vizijo, da bomo sčasoma z odpadki pričeli ravnati tako, da nam bosta narava in okolje, v katerem živimo, hvaležna 

Sprememba novega načina zbiranja odpadkov pa bo občini Majšperk prinesla tudi nov urnik odvoza odpadkov, o katerem bodo vse občanke in občani seznanjeni preko osebnih predstavitev, kjer se jim bo podala embalaža za ustrezno ločevanje odpadkov in zloženke z navodili in predstavitvijo pravilnega ločevanja odpadkov.

Direktor Čistega mesta Ptuj Janez Letnik je vesel, da je tudi občina Majšperk pristopila k tovrstnemu sistemu, in zato je ob tem dodal:

»Vizija Čistega mesta Ptuj je, da bi k sistemu zbiranja odpadkov »od vrtat do vrat« kmalu pristopile vse podravske občine, s katerimi sodelujemo. Čas je, da spoznamo, da nam prav tovrsten način zbiranja odpadkov lahko pomaga k večji ozaveščenosti in racionalnejšim količinam odpadkov. Tako kot v ostalih občinah bo tudi tokrat vsako gospodinjstvo v občini Majšperk prejelo brezplačno zeleno posodo z rdečim pokrovom (enakega volumna, kot je že obstoječa posoda za mešane komunalne odpadke) za zbiranje odpadnega papirja, ki ga bomo odvažali 1-krat na mesec. Enaka frekvenca bo pri odvozu mešane odpadne embalaže, kjer bodo uporabniki prejeli zvitek 24-ih vreč (2 vreči na mesec), v katerih bodo zbirali odpadno plastično in kovinsko embalažo ter tetrapak. Odvoz mešanih komunalnih odpadkov bo potekal 1-krat na 3 tedne, odvoz bioloških odpadkov pa 42-krat na leto, kar velja le za tiste, ki so se vključili v sistem zbiranja in odvoza bioloških odpadkov 

Foto: Županja občine Majšperk dr. Darinka Fakin in direktor Čistega mesta Ptuj Janez Letnik ob pričetku uvajanje zbiranja odpadkov po sistemu »od vrat do vrat«.

 

2018 © Vse pravice pridržane | Čisto mesto Ptuj d.o.o. | Izdelava spletne strani: Agencija NOVELUS d.o.o. | Izjava o zasebnosti | Pravno obvestilo o piškotkih