ČISTO MESTO PTUJ USPEŠNO NADALJUJE SVOJE DELO

Ptuj, 10. 2. 2012; Po prenosu dejavnosti za odvoz odpadkov na območju Občine Ptuj iz Čistega mesta Ptuj na Javne službe Ptuj, Čisto mesto uspešno nadaljuje s svojim delom na ostalih podravskih občinah. Tako v naslednjih dneh že pričenja z uvajanjem novega sistema zbiranja odpadkov »od vrat do vrat« na območju Občine Dornava.

 

Tovrsten sistem zbiranja odpadkov predstavlja napredek za mnoge občine, saj gre za sodoben sistem, ki omogoča učinkovitejše zbiranje odpadkov na mestu nastanka, to je, pri uporabniku doma. Na območju Spodnjega Podravja se je kot prva za tovrsten sistem zbiranja odločila prav Občina Dornava, katere občani bodo v naslednjih dneh prejeli dodatno posodo za zbiranje papirja in vreče za zbiranje odpadne mešane embalaže. To pomeni, da bomo »ekološke otoke« približali vsaki stranki kar na dom. Janez Letnik, direktor Čistega mesta Ptuj, je ob tem dodal:

 »Pričakujemo, da se bo s tovrstno uvedbo sistema ločevanje odpadkov na posamezne frakcije izboljšalo tudi do 25 %, hkrati pa bo ločevanje za uporabnika postalo lažje in preprostejše. Gre za izredno pomembno novost za uporabnike, saj bo sedaj vsako gospodinjstvo prejelo brezplačno zeleno posodo z rdečim pokrovom (enakega volumna, kot je že obstoječa posoda za mešane komunalne odpadke) za zbiranje odpadnega papirja. Frekvenca odvoza papirja bo 1-krat na mesec. Enaka frekvenca odvoza bo pri zbiranju mešane odpadne embalaže, kjer bodo uporabniki prejeli zvitek 24-ih vreč (2 vreči na mesec), v katerih bodo zbirali odpadno plastično in kovinsko embalažo ter tetrapak. Pri zbiranju mešane odpadne embalaže v vreče priporočamo, da uporabnik odpadno embalažo (plastiko, pločevinke, tetrapak, ...) stisne ter tako prihrani prostor. Odvoz mešanih komunalnih odpadkov bo potekal 1-krat na 3 tedne, odvoz bioloških odpadkov pa 43-krat na leto, kar velja le za tiste, ki so se vključili v sistem zbiranja in odvoza bioloških odpadkov. Zbiranje steklene embalaže pa se bo še naprej vršilo na ekoloških otokih, in sicer 1-krat na mesec.«

 Manjša količina mešanih komunalnih odpadkov

Izkušnje in dejstva iz preteklosti ob že uvajanju tovrstnega sistema so nemalokrat dokazale, da se s tovrstno uvedbo, zaradi učinkovitejšega ločevanja, zmanjša količina mešanih komunalnih odpadkov. Zato se bo v Občini Dornava frekvenca odvoza mešanih komunalnih odpadkov spremenila iz 14-dnevne na 3-tedensko.

Ker pa se zavedamo, da uvedba vsakršne novosti na področju ločevanja odpadkov za občane pomeni tudi določeno spremembo, bi radi poskrbeli, da bo to uvajanje potekalo nemoteno in z velikim veseljem občanov. Zato smo se odločili, da bo vsak uporabnik na dom zraven dodatne posode in vreče prejel tudi zloženko z navodili za ločevanje odpadkov. S tem mu bomo omogočili večjo razumljivost novega sistema ter hkrati jasno sliko o tem, kam odložiti določeno vrsto odpadka. Nov sistem zbiranja »od vrat do vrat« je tako za uporabnike kot za samo občino prijaznejši, hkrati pa ne prinaša dodatnih stroškov, saj ostane cena odvoza za uporabnika nespremenjena

Foto: Župan Občine Dornava Rajko Janžekovič in direktor Čistega mesta Ptuj Janez Letnik ob prvi posodi za papir.

2018 © Vse pravice pridržane | Čisto mesto Ptuj d.o.o. | Izdelava spletne strani: Agencija NOVELUS d.o.o. | Izjava o zasebnosti | Pravno obvestilo o piškotkih