ČISTO MESTO PTUJ NADALJUJE Z NOVIM SISTEMOM ZBIRANJA ODPADKOV

Ptuj, 12. 3. 2012; Po uvedbi sistema zbiranje odpadkov »od vrat do vrat« v Občini Dornava bodo podoben sistem čez teden dni uvedli tudi v Občini Kidričevo. Tudi njihov namen je, da postanejo vse bolj okolju prijazna in ekološko osveščena občina, h čemer spada tudi ustrezna skrb za pravilno ločevanje in zbiranje odpadkov. Čisto mesto Ptuj bo tako vse občane Kidričevega oskrbelo s posodami za papir in vrečami za mešano embalažo

 

Nad sodobnejšim sistemom zbiranja odpadkov je navdušen tudi župan Občine Kidričevo, Anton Leskovar, ki je ob tem povedal:

»Način zbiranja odpadkov »od vrat do vrat« ne bo samo olajšal dela naših občank in občanov, temveč bo tudi poskrbel za napredek na področju ločevanja odpadkov pri nas. Prav zaradi tega tovrstno uvedbo Čistega mesta Ptuj pozdravljam in menim, da bo s tovrstnim racionalnim ravnanjem, naša občina postala okolju prijaznejša. Čeprav verjamem v moralno odgovornost naših ljudi do svojega bivalnega prostora, se še vedno najdejo takšni, ki jim za to ni mar, zato se posledično temu v naši občini, žal, še vedno dogajajo črna odlagališča. V Občini Kidričevo imamo urejen svoj zbirni center za odlaganje odpadkov. To pomeni, da lahko vsi občani naše občine, vse odpadke, razen azbestnih plošč, brezplačno odlagajo v ta zbirni center. In prav sprememba zbiranja odpadkov je lahko še en korak k osveščenosti naših občank in občanov do skrbi za ločevanje odpadkov in odlaganja na ustrezna mesta.

Čisto mesto Ptuj bo tako »ekološke otoke« približalo kar vsaki stranki na dom, izkušnje iz preteklosti pa kažejo, da se s tovrstno uvedbo, zaradi učinkovitejšega ločevanja, zmanjša količina mešanih komunalnih odpadkov, hkrati pa bo ločevanje za uporabnika postalo lažje in preprostejše. To pa je tudi razlog, da bodo v Občini Kidričevo sedaj frekvenco odvoza mešanih komunalnih odpadkov spremenila iz 14-dnevne na 3-tedensko. Nov sistem zbiranja »od vrat do vrat« je tako za uporabnike kot za samo občino prijaznejši, hkrati pa ne prinaša dodatnih stroškov, saj ostane cena odvoza za uporabnika nespremenjena. 

Janez Letnik, direktor Čistega mesta Ptuj, je ob tem povedal:

»Tudi v Občini Kidričevo se zavedamo, da vsakršna sprememba ločevanja odpadkov za občanke in občane pomeni določeno novost. Zato smo tudi tukaj poskrbeli, da bo uvajanje potekalo čim bolj nemoteno, na način, da bomo krajane poleg posod in vrečk osveščali tudi z zloženko z navodili za ločevanje odpadkov. S tem jim bomo omogočili večjo razumljivost novega sistema ter hkrati jasno sliko o tem, kam odložiti določeno vrsto odpadka. Vsako gospodinjstvo bo sedaj prejelo brezplačno zeleno posodo z rdečim pokrovom (enakega volumna, kot je že obstoječa posoda za mešane komunalne odpadke) za zbiranje odpadnega papirja, ki ga bo Čisto mesto Ptuj odvažalo 1-krat na mesec. Enaka frekvenca bo pri odvozu mešane odpadne embalaže, kjer bodo uporabniki prejeli zvitek 24-ih vreč (2 vreči na mesec). Odvoz mešanih komunalnih odpadkov bo potekal 1-krat na 3 tedne, odvoz bioloških odpadkov pa 43-krat na leto, kar velja le za tiste, ki so se vključili v sistem zbiranja in odvoza bioloških odpadkov. Zbiranje steklene embalaže pa se bo še naprej vršilo na ekoloških otokih, in sicer 1-krat na mesec

2018 © Vse pravice pridržane | Čisto mesto Ptuj d.o.o. | Izdelava spletne strani: Agencija NOVELUS d.o.o. | Izjava o zasebnosti | Pravno obvestilo o piškotkih