Kljub številnim prednostim, ki so jih nedavno nazaj za občine predstavljali ekološki otoki, so ti sčasoma pričeli izgubljati na veljavi, saj so premnogi postali zbirališče vseh vrst odpadkov, s tem pa so kazili tudi podobo občin. S težavo polnosti in onesnaženosti ekoloških otokov se je v zadnjem času srečevalo veliko občin, tudi Občina Duplek. Prav zaradi tega se je občina skupaj z izvajalcem, podjetjem Čisto mesto Ptuj, odločila, da uvede nov sistem zbiranja odpadkov, sistem »od vrat do vrat«. Cilj takšnega sistema je, da se ukinejo ekološki otoki in se ločevanje odpadkov čim bolj približa uporabnikom.

 

Kljub rednemu odvozu odpadkov iz zbiralnic ločenih frakcij (opp. ekoloških otokov), je problematika polnosti posod ostajala, še večjo težavo pa so predstavljali odpadki, ki na takšne zbiralnice ne sodijo, kljub temu pa so se tam pojavljali v velikih količinah. Ekološki otoki, ki naj bi služili zbiranju ločenih frakcij in v skladu z zakonodajo omogočali ločevanje odpadkov uporabnikom, so tako postali odlagališče vseh možnih odpadkov, s čemer so povzročali dodatne stroške tako občini kot izvajalcu javne službe zbiranja in odvoza odpadkov. Prav to pa je bil razlog, da smo se odločili, da so na področju zbiranja odpadkov potrebne spremembe – ekološki otoki se morajo umakniti, nadomestiti jih moramo z drugačnim sistemom. Nov sistem zbiranja odpadkov od vrat do vrat je sistem, ki ponuja celovite rešitve na področju ravnanja z odpadki, po ugotovitvah Občine Duplek pa je prav ta način zbiranja odpadkov prava rešitev za njene občane.

LOČEVANJE IN ZBIRANJE ODPADKOV SEDAJ ENOSTAVNEJE IN HITREJE!

Zavedanje, da je vsake spremembe potrebno ustrezno predstaviti javnosti, je bilo glavno vodilo občine in izvajalca Čistega mesta Ptuj ob uvedbi sistema od vrat do vrat. Prav zaradi tega smo vsem gospodinjstvom ob pričetku posredovali dopis, v katerem smo občanom opisali nov sistem ravnanja z odpadki, na kratko predstavili novosti in uvedene spremembe. Zaradi umika ekoloških otokov in uvedbe novega sistema zbiranja odpadkov je podjetje Čisto mesto Ptuj vsem gospodinjstvom v Občini Duplek, ki so vključena v odvoz odpadkov, brezplačno dostavila zavitek 24-ih rdečih vreč, namenjenih za zbiranje odpadnega papirja in papirne embalaže, ter zavitek 24-ih vreč, namenjenih zbiranju mešane embalaže. Zraven tega je vsako gospodinjstvo prejelo tudi zloženko z navodili za ločevanje odpadkov, kjer smo želeli okrepiti ozaveščenost o ustreznem ločevanju in nov sistem še bolj približati občankam in občanom.

Z dostavo posode in vrečk do uporabnikov bomo slednjim zagotovili ločevanje na domu, kar pomeni, da odpadnega papirja in mešane embalaže ne bo več potrebno voziti na »ekološke otoke«, ampak jih bo Čisto mesto Ptuj prevzemalo pri vsakem uporabniku doma (na že določenem odjemnem mestu).

Seveda se ob tem pojavi še vprašanje, kaj storiti, ko bo vreč zmanjkalo? Na podlagi preteklih izkušenj in izračunov naj bi število vreč, ki smo jih predali uporabnikom, zadostovalo za eno leto; z dodatnim navodilom, da je potrebno odpadke stiskati oziroma raztrgati na manjše kose, saj bomo tako lahko vrečo bolje izkoristili. Po preteku enega leta od vzpostavitve sistema pa bo podjetje Čisto mesto Ptuj uporabnikom brezplačno razdelilo enako število vreč (24 rdečih vreč za zbiranje odpadnega papirja in 24 vreč za zbiranje mešane embalaže) za prihodnje leto

Manjša sprememba pa čaka občane pri zbiranju steklene embalaže, ki se bo zbirala na lokacijah »bivših« ekoloških otokov, kjer bodo oblikovane t.i. zbiralnice samo za stekleno embalažo.

Ob tem pa je potrebno omeniti tudi biološke odpadke, ki v celotni strukturi odpadkov predstavljajo neke vrste »dodatno storitev« za izvajalca. To pomeni, da v kolikor gospodinjstva nimajo možnosti kompostiranja, lahko pri izvajalcu naročijo posodo za biološke odpadke. Slednja se odvaža 42-krat na leto. Odvoz bioloških odpadkov je trenutno brezplačen, vendar se bo v prihodnje pričel obračunavati, kot je to že uveljavljeno tudi v drugih občinah. Vsekakor pa kompostiranje doma - v kompostniku - velja za cenejšo, enostavnejšo in okolju prijaznejšo obliko ravnanja z biološkimi odpadki. Ob tem pa vse občane znova opozarjamo, da bioloških odpadkov ni dovoljeno odlagati v posodo, namenjeno zbiranju mešanih komunalnih odpadkov.

SPREMEMBE TUDI PRI FREKVENCAH ODVOZA ODPADKOV

Nov sistem ravnanja z odpadki prinaša spremembe tudi na področju frekvenc odvoza odpadkov. Tako se bodo z uvedbo novega sistema odpadki (mešani komunalni, papir in embalaža) pobirali 1-krat na mesec oziroma vsakih 28 dni. Izkušnje in dejstva kažejo, da se z uvedbo takega sistema, zaradi boljšega in preprostejšega ločevanja, zmanjša količina mešanih komunalnih odpadkov, kar je tudi posledica zmanjšanja frekvence odvoza le-teh. Medtem ko se skupna mesečna frekvenca odvoza odpadkov od gospodinjstev poveča. Do sedaj smo od gospodinjstev odvažali samo mešane komunalne odpadke, kar smo izvajali 2x mesečno oziroma vsakih 14 - dni, sedaj pa bomo poleg mešanih komunalnih odpadkov od gospodinjstev odvažali še papir in embalažo, kar pomeni, da bomo skupaj opravili 3 odvoze mesečno.
Da bo znano, kdaj posodo ali vreče nastaviti na odjemno mesto, je vsako gospodinjstvo na hrbtni strani majske položnice prejelo nov urnik odvoza odpadkov za leto 2013, kjer je natančno določen datum in dan odvoza posameznih odpadkov. Urnik odvoza je dostopen tudi na spletni strani Čistega mesta Ptuj http://www.cistomesto.si/odvoz/index.html, kjer si ga uporabniki lahko brezplačno prenesete.

Verjamemo, da bo nov sistem zbiranja odpadkov »od vrat do vrat« med občani dobro sprejet ter da ga bomo kljub začetnim polemikam spoznali kot pozitivno in občanom prijazno spremembo. K temu je potrebno dodati, da se ob uvedbi novega sistema ravnanja z odpadki cena za uporabnika ne spremeni, s čemer podjetje Čisto mesto Ptuj dodatno dokazuje, da je skupaj z Občino Duplek uvedlo sistem, ki je prijazen uporabniku in prinaša boljše rešitve na področju ravnanja z odpadki. Predvsem pa bodo z uvedbo tovrstnega sistema ekološki otoki in stanje na njih ostali le grenak spomin.

Predlagamo, da posodo za mešane komunalne odpadke in posodo za biološke odpadke v vročih mesecih postavite v senčno lego.

2018 © Vse pravice pridržane | Čisto mesto Ptuj d.o.o. | Izdelava spletne strani: Agencija NOVELUS d.o.o. | Izjava o zasebnosti | Pravno obvestilo o piškotkih