NOV SISTEM ZBIRANJE ODPADKOV JE VELIKA PRIDOBITEV ZA NAŠE OBČANE

Ptuj, 15. 10. 2012; Že samo dejstvo, da se v Sloveniji proizvede v povprečju nekaj več kot 400 kg komunalnih odpadkov na prebivalca na leto je dokaz, da gre za storitev, ki postaja vse bolj pomemben del našega vsakdana. Prav zaradi tega je Čisto mesto Ptuj uvedlo sistem zbiranje odpadkov »od vrat do vrat«, ki ne samo, da olajša zbiranje odpadkov za občane, temveč tudi zmanjšuje količino komunalnih odpadkov, zaradi njihovega ustreznega sortiranja. Kot tretja v podravski regiji je tovrsten način zbiranje odpadkov uvedla občina Hajdina.

 

Tako bodo s prvim novembrom tudi krajani občine Hajdina postali vse bolj ekološko ozaveščeni in okolju prijaznejši. Čisto mesto Ptuj je trenutno med občanke in občane že razdelilo posode za papir ter vreče za plastiko in kovinsko embalažo. Ob pričetku uvajanja novega sistema je župan občine Hajdina mag Stanislav Glažar povedal:

»Občina Hajdina se zaradi svoje bogate preteklosti uvršča v sam vrh občin, ki imajo kopico arheoloških najdišč. Prav zaradi tega je del Hajdine že kulturni spomenik državnega pomena. Vse to pa nas iz leta v leto vodi, da bi radi našo občino naredili okolju prijaznejšo, kjer pa imajo gotovo ključno vlogo prav odpadki in skrb za njihovo ustrezno ločevanje. Le tako bomo lahko zmanjšali število črnih odlagališč, in tudi krajanom olajšali ter pomagali pri ustreznem ločevanju odpadkov. Po trenutnih prvih korakih, ki smo jih na področju uvajanja tega sistema storili, so krajani zelo zadovoljni ter pozitivno sprejemajo nov sistem. Kar pa je ključno je tudi to, da nov sistem zbiranje odpadkov »od vrat do vrat« ohranja ceno odvoza za naše krajane enako in jih ne bremeni dodatnih stroškov

Tudi občina Hajdina bo zmanjšala količino komunalnih odpadkov

Izkušnje Čistega mesta Ptuj so v preteklosti že pokazale, da je tovrstno ločevanje odpadkov zmanjšalo količino komunalnih odpadkov, zaradi njihovega ustreznega ločevanja. Prav zaradi tega se je spremenila tudi frekvenca odvoza komunalnih odpadkov iz 14-dnevne na 3-tedensko.

Direktor Čistega mesta Ptuj Janez Letnik je predstavil, da so občankam in občanom poleg posod razdelili tudi izobraževalne zloženke z ustreznimi navodili za pravilno ločevanje odpadkov in dodal:

»Ponosni smo, da se je tokrat k novemu sistemu zbiranja odpadkov priključila že tretja občine, občina Hajdina. Uspešni rezultati ob uvajanju novega sistema »od vrat do vrat« so več kot dober dokaz, da stremimo k napredku občin na tem področju in jim ponujamo drugačno ter cenovno prijazno rešitev. Ob tem pa njihovim občankam in občanom zagotavljamo lažje in prijaznejše ločevanje odpadkov. Vsako gospodinjstvo bo tako prejelo brezplačno zeleno posodo z rdečim pokrovom (enakega volumna, kot je že obstoječa posoda za mešane komunalne odpadke) za zbiranje odpadnega papirja, ki ga bo Čisto mesto Ptuj odvažalo 1-krat na mesec. Enaka frekvenca bo pri odvozu mešane odpadne embalaže, kjer bodo uporabniki prejeli zvitek 24-ih vreč (2 vreči na mesec), v katerih bodo zbirali odpadno plastično in kovinsko embalažo ter tetrapak. Odvoz mešanih komunalnih odpadkov bo potekal 1-krat na 3 tedne, odvoz bioloških odpadkov pa 43-krat na leto, kar velja le za tiste, ki so se vključili v sistem zbiranja in odvoza bioloških odpadkov. Zbiranje steklene embalaže pa se bo vršilo pred trgovino pri poslovno-stanovanjskem centru.«

2018 © Vse pravice pridržane | Čisto mesto Ptuj d.o.o. | Izdelava spletne strani: Agencija NOVELUS d.o.o. | Izjava o zasebnosti | Pravno obvestilo o piškotkih