1. STRATEŠKE USMERITVE

S ciljem zagotoviti doseganje strateških ciljev podjetja Čisto mesto Ptuj d.o.o., bodo zaposleni v podjetju vse razpoložljive vire vlagali za izvajanje razvojne strategije v smeri lastnega razvoja novih storitvenih področij ravnanja z odpadki

Prodornost na trgu:

 • Ohranitev in razširitev poslovanja
 • Kapitalske udeležbe, prevzemi
 • Razširitev palete storitev
 • Načrtovano lobiranje
 • Nadaljevanje optimiranja procesov potekov
 • Ohranitev prodajne strukture

2. POSLANSTVO

Poslanstvo podjetja Čisto mesto Ptuj d.o.o. je, da z dejavnostjo Ravnanje z odpadki zagotavlja kupcem kakovostno, s sodobno opremo, sodobnimi postopki in okolju prijazno ravnanje z odpadki in tako prispeva k izboljšanju stanja okolja, ki vpliva na razvoj kakovosti življenja.

3. VIZIJA

Vizija podjetja Čisto mesto Ptuj d.o.o je postati eno najboljših podjetij v Sloveniji na področju gospodarnega ravnanja z odpadki. Želimo biti najbolj fleksibilno podjetje na vseh področjih svojega delovanja.

Naše vrednote se odražajo v odnosih do uporabnikov, družbenega okolja, zaposlenih, poslovnih partnerjev in lastnikov. V središču so skrb za zadovoljstvo uporabnikov storitev podjetja Čisto mesto Ptuj d.o.o, razvoj odgovornega dolgoročnega razmerja s poslovnimi partnerji, varovanje okolja, strokovna usposobljenost, nenehno izobraževanje in motivacijsko delovno okolje za zaposlene, zagotavljanje varnih in stabilnih delovnih mest, učinkovito poslovanje in ustvarjanje donosa za naše lastnike.

4. POLITIKA KAKOVOSTI

Kakovost v podjetju uresničujemo tako, da zagotavljamo:

 • prijaznost (zaposlenih) do strank
 • pravočasnost, točnost
 • čistost in urejenost delovnega okolja
 • premišljeno načrtovanje sodobnih storitev
 • uresničevanje želja in potreb strank
 • zadovoljstvo stranka, kar pomeni naše plačilo
 • vzgoja strank za odgovorno ravnanje do okolja
 • takšne rešitve za naše stranke, ki okolju najmanj škodujejo
 • nenehen nadzor nad izvajanjem politike podjetja in zavezanost vodstva za njene nenehne izboljšave

2018 © Vse pravice pridržane | Čisto mesto Ptuj d.o.o. | Izdelava spletne strani: Agencija NOVELUS d.o.o. | Izjava o zasebnosti | Pravno obvestilo o piškotkih