• 1992 iz komunalnega podjetja Ptuj se je izločil obrat ODVOZ, ki se je preoblikoval v podjetje Čisto mesto Ptuj d.o.o.. Lastnik podjetja so bili MO Ptuj, EKO-LES d.o.o. in KP Ptuj d.o.o.;
 • 1992 sistem zbiranja odpadkov je bil vzpostavljen samo na območju Ptuja;
 • 1993 začel se je vzpostavljati sistem zbiranja komunalnih odpadkov na celotnem območju bivše občine Ptuj;
 • 1995 na celotnem območju se začne uvajanje ločenega zbiranja odpadkov na lokacijah zbiralnic ločenih frakcij (ekoloških otokih)
 • 1996 iz občine Ptuj so nastale nove občine: Destrnik, Dornava, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Markovci, Podlehnik, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Trnovska vas, Videm, Zavrč, Žetale
 • 1998 v sistem zbiranja komunalnih odpadkov pristopi občina Duplek
 • 1998 v podjetju smo pridobili certifikat ISO 9001 za področje odvoza komunalnih odpadkov in nevarnih odpadkov, deponiranje komunalnih in nevarnih odpadkov;
 • 2006 občina Gorišnica se razdeli na dve občini Gorišnica in Cirkulane;
 • 2010 podjetje izgubi del dejavnosti obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov;
 • 2011 podjetje preneha z zbiranjem in odvozom odpadkov v MO Ptuj;
 • 2012 kot podizvajalec podjetja Saubermacher Slovenija, pridobimo zbiranje in odvoz odpadkov v občini Zreče in Vitanje
 • 2012 v podjetju smo začeli z uvajanjem sistema zbiranja odpadkov od vrat do vrat;
 • 2013 uspešno smo zaključili sistem zbiranja odpadkov od vrat do vrat v vseh 16 občinah Spodnjega Podravja;

2018 © Vse pravice pridržane | Čisto mesto Ptuj d.o.o. | Izdelava spletne strani: Agencija NOVELUS d.o.o. | Izjava o zasebnosti | Pravno obvestilo o piškotkih