Obvestila

V občini Kidričevo si prizadevamo nadgrajevati obstoječi sistem ločenega zbiranja odpadkov in tako zasledovati nacionalne in evropske smernice, ki narekujejo, da se čim več odpadkov ločeno zbere in nato odda v nadaljnjo predelavo (na primer recikliranje). V ta namen smo pričeli tudi z ločenim zbiranjem odpadnih oblačil in tekstila.

več: Ločeno zbiranje odpadnih oblačil in tekstila v občini Kidričevo

V občini Kidričevo smo v mesecu maju nadgradili obstoječi sistem ločenega zbiranja z zbiranjem odpadnih oblačil - objava.

Čisto mesto Ptuj d.o.o.

Cenjene uporabnike obveščamo, da se na spodnji povezavi nahaja 1 številka internega časopisa podjetja Čisto mesto Ptuj "ČISTKO"

Čisto mesto Ptuj d.o.o.

Cenjene uporabnike obveščamo, da se na spodnji povezavi nahaja cenik storitev obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju občin Cirkulane, Destrnik, Dornava, Duplek, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Markovci, Podlehnik, Sveti Andraž, Trnovska vas, Videm , Zavrč in Žetale, družbi Čisto mesto Ptuj d.o.o. "Cenik"

Čisto mesto Ptuj d.o.o.

2018 © Vse pravice pridržane | Čisto mesto Ptuj d.o.o. | Izdelava spletne strani: Agencija NOVELUS d.o.o. | Izjava o zasebnosti | Pravno obvestilo o piškotkih