Zbiranje odpadkov po sistemu »od vrat do vrat« 

Sistem zbiranja odpadkov »od vrat do vrat« so v zadnjih nekaj letih prevzele domala vse občine v Podravju, saj so se zavedale, da bo omenjeni sistem vodil do boljših rezultatov in posledično večjega zadovoljstva krajanov. Namen omenjenega zbiranja odpadkov je namreč vse bolj okolju prijazna in ekološka osveščenost, h čemer spada tudi ustrezna skrb za pravilno ločevanje in zbiranje odpadkov.

Tovrsten sistem zbiranja odpadkov predstavlja napredek za občine, saj gre za sodoben sistem, ki omogoča učinkovitejše zbiranje odpadkov na mestu nastanka, to je, pri uporabniku doma. Čisto mesto Ptuj je z uvedbo sistema zbiranja odpadkov od vrat do vrat »ekološke otoke« približalo kar vsaki stranki na dom.

Gospodinjstva prejmejo:

  • Brezplačno zeleno posodo z rdečim pokrovom za zbiranje odpadnega papirja. 
  • Zvitek 26-ih vreč (2 vreči na odvoz), v katerih bodo zbirali odpadno plastično in kovinsko embalažo ter tetrapak.

 

Frekvenca odvoza papirja bo 1-krat na mesec. Enaka frekvenca odvoza bo pri zbiranju mešane odpadne embalaže, kjer priporočamo, da uporabnik odpadno embalažo (plastiko, pločevinke, tetrapak, ...) stisne ter tako prihrani prostor. Odvoz mešanih komunalnih odpadkov bo potekal 1-krat na 4 tedne oz. 13-krat letno, odvoz bioloških odpadkov pa 42-krat na leto, kar velja le za tiste, ki so se vključili v sistem zbiranja in odvoza bioloških odpadkov. Odvoz stekla iz zbiralnic steklene embalaže poteka 1-krat na 3 tedne oz. 17-krat letno.


Manjša količina mešanih komunalnih odpadkov

Izkušnje in dejstva iz preteklosti ob že uvajanju tovrstnega sistema so nemalokrat dokazale, da se s tovrstno uvedbo, zaradi učinkovitejšega ločevanja, zmanjša količina mešanih komunalnih odpadkov. Ker pa se zavedamo, da uvedba vsakršne novosti na področju ločevanja odpadkov za občane pomeni tudi določeno spremembo, bi radi poskrbeli, da bo to uvajanje potekalo nemoteno in z velikim veseljem občanov. Zato smo se odločili, da bomo v vsaki občini ob uvajanju sistema od vrat do vrat vsem uporabnikom na dom zraven dodatne posode in vreče posredovali tudi zloženko z navodili za ločevanje odpadkov. S tem mu bomo omogočili večjo razumljivost novega sistema ter hkrati jasno sliko o tem, kam odložiti določeno vrsto odpadka.

 

2018 © Vse pravice pridržane | Čisto mesto Ptuj d.o.o. | Izdelava spletne strani: Agencija NOVELUS d.o.o. | Izjava o zasebnosti | Pravno obvestilo o piškotkih