• ravnanje s komunalnimi in njim podobnimi odpadki iz industrije, obrti in storitvenih dejavnosti
  (uvajanje ločenega zbiranja, ločeno zbiranje, zagotavljanje obdelave in predelave ter končna oskrba odpadkov),
 • upravljanje z objekti in napravami za ravnanje z odpadki
  (zbirni centri, obdelovalno-predelovalne naprave, kompostarne, sortirne linije, odlagališča odpadkov …),
 • upravljanje regijskih centrov za ravnanje z odpadki,
 • kompostiranje biološko razgradljivih odpadkov,
 • čiščenje rezervoarjev, oljnih lovilcev in peskolovcev,
 • prevoz nevarnih snovi,
 • trženje odpadkov,
 • sanacija odlagališč odpadkov,
 • dobava opreme za ravnanje z odpadki,
 • izdelava programov in načrtov gospodarjenja z odpadki,
 • priprava dokumentacije in vodenje investicij s področja ravnanja z odpadki,
 • izdajanje publikacij za informiranje in osveščanje prebivalstva ter delo z javnostjo pri ravnanju z odpadki,
 • svetovanje pri pripravi predpisov s področja ravnanja z odpadki,
 • financiranje projektov s področja ravnanja z odpadki, itd

2018 © Vse pravice pridržane | Čisto mesto Ptuj d.o.o. | Izdelava spletne strani: Agencija NOVELUS d.o.o. | Izjava o zasebnosti | Pravno obvestilo o piškotkih