Čistkov izobraževalni kotiček

Nalepke za obveščanje uporabnikov o (ne)pravilnem zbiranju komunalnih odpadkov

Pri prevzemanju komunalnih odpadkov na prevzemnih mestih pri gospodinjstvih in/ali pravnih osebah pogosto opažamo nepravilnosti oz. napake, ki se odražajo, kot nepravilno sortirani oz. nesortirani komunalni odpadki, nepravilna uporaba zabojnikov in vreč za zbiranje posameznih vrst komunalnih odpadkov, odloženi komunalni odpadki izven zabojnikov, …

Da bi bilo napak pri zbiranju komunalnih odpadkov čim manj, smo pripravili nalepke, s katerimi želimo uporabnike naših storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov opozoriti na njihove napake. V primeru ugotovljene napake, odpadkov ne bomo prevzeli, na zabojnik ali vrečko pa bomo nalepili nalepko z ustrezno vsebino.

Nalepke uporabljamo za naslednje ugotovljene napake:

  1. Neustrezna embalaža za zbiranje odpadkov / nesortirani odpadki.Najpogostejši pojav so nesortirani odpadki v namenskih zabojnikih ali vrečkah za zbiranje posameznih vrst komunalnih odpadkov, kar pomeni, da za njihovo zbiranje ni bila uporabljena pravilna embalaža oz. oprema za zbiranje. Vse, ki bomo na svojih zabojnikih ali vrečkah opazili nalepko z gornjo vsebino naprošamo, da odpadke ponovno presortirajo in jih odložijo v pravo/pravilno embalažo za zbiranje posameznih vrst odpadkov.
  2. Količina vaših odpadkov presega volumen vašega zabojnika.
  3. Dodatne vreče za zbiranje odpadkov.Zelo pogost pojav so odloženi mešani komunalni odpadki ob zabojnikih, v vrečkah, ki niso namenske tipske vrečke za zbiranje teh odpadkov. Tako odloženih odpadkov ne bomo prevzeli, uporabnikom pa svetujemo, da si zagotovijo dodatne vrečke za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov. Te lahko dobijo pri voznikih ob pobiranju odpadkov, v našem Centru v Sp. Porčiču ali naročijo dostavo po pošti.
  4. Poškodovan zabojnik
    Dogaja se tudi, da uporabniki uporabljajo poškodovan zabojnik za zbiranje odpadkov, kar nam zelo otežuje njihovo praznjenje. Uporabnike naših storitev naprošamo, da poškodovani zabojnik čim prej zamenjajo z drugim ustreznim zabojnikov.

 

Deli

Subscribe to our Newsletter!

Sign up to receive environmental news and updates!

[contact-form-7 404 "Not Found"]