Čistkov izobraževalni kotiček

Ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo

Pri delu v službi ali doma, pri preživljanju prostega časa ali drugih aktivnostih, ki se jih lotevamo, uporabljamo različne električne in elektronske aparate ter naprave. Žal pa je življenjska doba vseh omenjenih aparatov omejena, bodisi zaradi njihove dotrajanosti, uničenja ali pa zaradi tehnološke zastarelosti. Ob koncu življenjske dobe postane vsak aparat odpadek (v nadaljevanju OEEO), s katerim je potrebno ravnati v skladu s predpisi.

V Sloveniji smo že leta 2006 dobili Uredbo o ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo, ki je določala pravila ravnanja s to opremo, z namenom preprečevanja nastajanja odpadne električne opreme in zagotavljanja njene ponovne uporabe, recikliranja in drugih načinov predelave. Na podlagi nove evropske Direktive o odpadni električni in elektronski opremi iz leta 2012 je Vlada Republike Slovenije v juliju letošnjega leta izdala novo Uredbo o odpadni električni in elektronski opremi, ki je bila objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 55/2015. Bistvene novosti in spremembe novega predpisa, glede na obstoječi sistem ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo, so: namesto dosedanjih 10 razredov električne in elektronske opreme (EEO) se po novem uvaja razdelitev v 6 razredov in namesto dosedanjega enotnega cilja 4 kg zbrane OEEO iz gospodinjstev letno na  prebivalca, je novi cilj določen glede na količine dane EEO na trg v preteklih letih.

Tako se mora postopno v letih od 2016 do 2021 letno zbrati količino OEEO, ki znaša od 45 do 65 % dane EEO na trg v preteklih treh letih. Prav tako se za 5 % zvišujejo predpisani deleži ponovne uporabe, recikliranja in predelave za posamezne razrede EEO, … Določeni so tudi novi razredi električne in elektronske opreme, ki so:

  1. Oprema za toplotno izmenjavo (hladilniki, zamrzovalniki, naprave, ki avtomatsko izdajajo hladne proizvode, oprema za klimatizacijo, oprema za razvlaževanje, toplotne črpalke, oljni radiatorji in druga oprema za toplotno izmenjavo, v kateri se uporabljajo druge tekočine kot voda).
  2. Zasloni, monitorji in oprema z zasloni, katerih površina je večja od 100 cm2 (zasloni, televizijski sprejemniki, LCD okvirji za fotografije, monitorji, prenosni računalniki, notesniki, …).
  3. Sijalke (fluorescentne sijalke, visoko intenzivnostne sijalke, svetleče diode, …).
  4. Velika oprema (katera koli zunanja dimenzija večja od 50 cm – gospodinjski aparati, oprema za IT in telekomunikacije, oprema za zabavno elektroniko, svetilke, oprema za reproduciranje zvoka ali slik, glasbena oprema, električno in elektronsko orodje, igrače, oprema za prosti čas in šport, medicinski pripomočki, instrumenti za spremljanje in nadzor, avtomati, oprema za proizvajanje električnega toka, …).
  5. Majhna oprema (nobena zunanja dimenzija ni večja od 50 cm – gospodinjski aparati, oprema za zabavno elektroniko, svetilke, oprema za reproduciranje zvoka ali slik, glasbena oprema, električno in elektronsko orodje, igrače, oprema za prosti čas in šport, medicinski pripomočki, instrumenti za spremljanje in nadzor, avtomati, opremo za proizvajanje električnega toka, …).
  6. Majhna oprema za IT in telekomunikacije (nobena zunanja dimenzija ni večja od 50 cm – mobilni telefoni, GPS, žepni kalkulatorji, usmerjevalniki, osebni računalniki, tiskalniki, telefoni, …).
Deli

Subscribe to our Newsletter!

Sign up to receive environmental news and updates!

[contact-form-7 404 "Not Found"]