Čistkov izobraževalni kotiček

NATEČAJ »BODI EKO, OKRASI SMREKO« 2019

Spoštovani,

v podjetju Čisto mesto Ptuj smo se odločili, da v sodelovanju z vzgojno-izobraževalnimi zavodi razpišemo natečaj pod naslovom »Bodi eko, okrasi smreko«.

K sodelovanju vabimo učenke in učence podravskih osnovnih šol in vrtcev, kjer podjetje Čisto mesto Ptuj opravlja aktivnosti gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov, s ciljem, da s svojo domišljijo vdihnete odpadnim materialom novo življenje.

Ustvarite reciklirano novoletno drevo, ki bo kos vsem vremenskim razmeram. Okrasite jo z recikliranimi okraski, pri čemer je izbira vrst uporabljenih odpadnih materialov, iz katerih boste ustvarili drevesce in okraske, prepuščena vam.

Namen natečaja je vzpodbuditi mlade k recikliranju in ponovni uporabi materialov, ki so izgubili svoj prvotni namen. S tem zasledujemo 5-stopenjsko hierarhijo ravnanja z odpadki:

1. preprečevanje nastajanja odpadkov,

2. priprava odpadkov za ponovno uporabo,

3. recikliranje,

4. druga predelava (npr. energetska predelava),

5. odstranjevanje.

Cilji natečaja so:

· osveščanje občanov o pravilnem ravnanju z odpadki,

· skrb za recikliranje odpadkov,

· prikaz uporabne vrednosti odpadnih materialov,

· skrb za ohranjanje naravnih virov,

· zmanjšanje količine odpadkov, ki končajo na odlagališču.

Vsak vzgojno-izobraževalni zavod na osnovi svojih kriterijev izbere samo en najboljši izdelek vsake kategorije s katero se bo prijavil na natečaj, ki jo označi z imenom in priimkom avtorja oz. avtorjev, starostnim obdobjem/razredom (triado), mentorjem in nazivom vzgojno-izobraževalnega zavoda.

*posamezna kategorija lahko kreira en skupni izdelek, s čemer se izognete morebitni izbiri po lastnih kriterijev, znotraj razredov posamezne kategorije (Primer: I.triada – 1 do 3 razred, lahko izdela skupni izdelek).

Izdelke bo ocenila strokovna komisija, ki jo določi podjetje, kjer bomo k sodelovanju povabili priznane umetnike iz našega okolja. Vzgojno-izobraževalni zavodi, ki se bodo prijavili na natečaj in katerega izdelek bo po mnenju članov komisije ocenjen z največ točkami, bomo nagradili s praktično in denarno nagrado (250 EUR) v naslednjih kategorijah:

· vrtec – I. starostno obdobje,

· vrtec – II. starostno obdobje,

· osnovna šola – I. triada,

· osnovna šola – II. triada,

· osnovna šola – III. triada.

*podružnične šole lahko sodelujejo samostojno.

Praktično nagrado dobi tudi posamezna kategorija v šolah/zavodih, za izdelek, uvrščen na 2. in 3. mesto.

Dodatne informacije dobite pri Sašu Kodriču na info@cistomesto.si ali na telefon 031 653 896.

Za sodelovanje na natečaju se prijavite s priloženo prijavnico (Priloga 1) čimprej oz. najpozneje do 25.11.2019. Izpolnjeno prijavnico pošljite na podjetje Čisto mesto Ptuj d.o.o., Dornavska cesta 26, 2250 Ptuj ali na elektronski naslov info@cistomesto.si. Prosimo vas, da vsebino natečaja s prijavnico posredujete tudi vašim zainteresiranim podružnicam.

Po prejetih prijavah, je čas za vašo kreativnost, kjer bomo vse do 20.12.2019 sprejemali fotografije vaših izdelkov, katere boste izbrali za najboljše v prijavljenih kategorijah.

Fotografijo končnih izdelkov pošljite na e-naslov podjetja info@cistomesto.si. Podjetje si pridržuje pravico do uporabe fotografij izdelkov v svoje, promocijske namene.

O podrobnosti razglastive rezultatov, ki bo potekala v mesecu januarju 2020, boste obveščeni naknadno po vseh zbranih prijavah.

Veselimo se vaših kreacij. Skupaj poskrbimo za življenja vredno okolje.

Kristijan Lovrenčič, direktor

Deli

Subscribe to our Newsletter!

Sign up to receive environmental news and updates!

[contact-form-7 404 "Not Found"]