Čistkov izobraževalni kotiček

Spremembe obračuna večstanovanjskih objektov (blokov)

V skladu s Tehničnim pravilnikom o ravnanju s komunalnimi odpadki in pravilnikom o tarifnem sistemu za obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki smo dolžni uvesti spremembe, s katerimi začne veljati spremenjen obračun storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki za večstanovanjske objekte. Izračun mesečnega stroška posamezne storitve se porazdeli glede na dejanski volumen zabojnika za mešane komunalne odpadke, glede na dejansko število oseb in glede na število opravljenih odvozov v posameznem mesecu, kar se do sedaj ni izvajalo in je bil strošek odvoza enak individualnim gospodinjstvom.

O spremembah smo stanovalce obveščali že v začetku leta, novi obračuni za veljajo z mesecem avgustom. Prilagoditev volumna MKO oz št. posod smo naredili glede na dejansko število oseb v objektu, kjer ste nam to pisno sporočili. Osnova za izračun je volumen 60 L/osebo/mesec. V kolikor niste sporočili sprememb in jih želite, nam to sporočite PISNO najkasneje do 15. v mesecu na e-naslov: info@cistomesto.si ali po pošti na naš naslov – Dornavska cesta 26, 2250 Ptuj. Sprememba bo upoštevana v obračunu v naslednjem mesecu od prejetja obvestila.

Prosimo, da se predhodno uskladite s stanovalci v objektu, dopis pa nam pošlje le eden (predstavnik objekta).

Deli

Subscribe to our Newsletter!

Sign up to receive environmental news and updates!

[contact-form-7 404 "Not Found"]