Čistkov izobraževalni kotiček

Ceniki

Skladno s 5. in 6. odstavkom 23. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS št. 87/2012) in na osnovi potrjenih cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb s področja ravnanja s komunalnimi odpadki s strani občinskih svetov občine Cirkulane, Destrnik, Duplek, Kidričevo, Majšperk, Podlehnik, Sveti Andraž v Slov. Goricah, Trnovska vas, Videm, Zavrč in Žetale, objavljamo porazdelitev količin opravljenih storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki med uporabnike.

Opis Masa odpadkov (kg) Potrjena cena €/kg Preračun kg/l Cena €/l
zbiranje komunalnih odpadkov 751.168,00 0,1385
zbiranje komunalnih odpadkov 601.265,00 0,15802 0,4291 0,06780
javna infrastruktura 0,0015 0,4291 0,00064
cena storitve 0,1565 0,4291 0,06715
zbiranje bioloških odpadkov 110.060,00 0,0820 0,5699 0,04673
javna infrastruktura 0,0074 0,5699 0,00422
cena storitve 0,0746 0,5699 0,04252
obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov 296.601,00 0,1193 0,2117 0,02525
javna infrastruktura 0,0000 0,2117 0,00000
cena storitve 0,1193 0,2117 0,02525
odlaganje ostankov predelave na odlagališče 133.470,00 0,0907 0,0952 0,00864
javna infrastruktura 0,0000 0,0952 0,00000
cena storitve 0,0907 0,0952 0,00864
Volumen vseh posod (l) Tip posod
1.401.278,0 mešani kom.odp.
193.117,56 BIO odpadki
Opis Masa odpadkov (kg) Potrjena cena €/kg Preračun kg/l Cena €/l
zbiranje komunalnih odpadkov 624.237,00 0,1385
zbiranje komunalnih odpadkov 601.265,00 0,01353 0,4251 0,00575
javna infrastruktura 0,0016 0,4251 0,00068
cena storitve 0,1337 0,4251 0,05684
zbiranje bioloških odpadkov 61.780,00 0,0820 0,3201 0,02625
javna infrastruktura 0,0074 0,3201 0,00237
cena storitve 0,0746 0,3201 0,02388
obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov 276.585,00 0,1193 0,1956 0,02333
javna infrastruktura 0,0000 0,1956 0,00000
cena storitve 0,1193 0,1956 0,02333
odlaganje ostankov predelave na odlagališče 124.463,00 0,0907 0,0880 0,00798
javna infrastruktura 0,0000 0,0880 0,00000
cena storitve 0,0907 0,0880 0,00798
Volumen vseh posod (l) Tip posod
1.414.358,0 mešani kom.odp.
193.017,28 BIO odpadki
Opis Masa odpadkov (kg) Potrjena cena €/kg Preračun kg/l Cena €/l
zbiranje komunalnih odpadkov 579.151,00 0,1385
zbiranje komunalnih odpadkov 601.265,00 0,1263 0,4251 0,05369
javna infrastruktura 0,0016 0,4251 0,00068
cena storitve 0,1247 0,4251 0,05301
zbiranje bioloških odpadkov 52.360,00 0,0820 0,2726 0,02235
javna infrastruktura 0,0074 0,2726 0,00202
cena storitve 0,0746 0,2726 0,02034
obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov 259.471,00 0,1193 0,1834 0,02189
javna infrastruktura 0,0000 0,1834 0,00000
cena storitve 0,1193 0,1834 0,02189
odlaganje ostankov predelave na odlagališče 116.762,00 0,0907 0,0826 0,00749
javna infrastruktura 0,0000 0,0826 0,00000
cena storitve 0,0907 0,0826 0,00749
Volumen vseh posod (l) Tip posod
1.414.402,0 mešani kom.odp.
192.080,27 BIO odpadki
Opis Masa odpadkov (kg) Potrjena cena €/kg Preračun kg/l Cena €/l
zbiranje komunalnih odpadkov 663.665,00 0,1385
zbiranje komunalnih odpadkov 601.265,00 0,1446 0,4264 0,06165
javna infrastruktura 0,0017 0,4264 0,00072
cena storitve 0,1429 0,4264 0,06093
zbiranje bioloških odpadkov 62.400,00 0,0820 0,3265 0,02677
javna infrastruktura 0,0074 0,3265 0,00242
cena storitve 0,0746 0,3265 0,02436
obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov 306.879,00 0,1193 0,2176 0,02596
javna infrastruktura 0,0000 0,2176 0,00000
cena storitve 0,1193 0,2176 0,02596
odlaganje ostankov predelave na odlagališče 138.096,00 0,0907 0,0979 0,00888
javna infrastruktura 0,0000 0,0979 0,00000
cena storitve 0,0907 0,0979 0,00888
Volumen vseh posod (l) Tip posod
1.410.216,0 mešani kom.odp.
191.120,07 BIO odpadki
Opis Masa odpadkov (kg) Potrjena cena €/kg Preračun kg/l Cena €/l
zbiranje komunalnih odpadkov 678.253,00 0,1280
zbiranje komunalnih odpadkov 624.233,00 0,1342 0,4424 0,05959
javna infrastruktura 0,0019 0,4424 0,00085
cena storitve 0,1323 0,4424 0,05851
zbiranje bioloških odpadkov 54.020,00 0,1386 0,2841 0,03937
javna infrastruktura 0,0074 0,2841 0,00210
cena storitve 0,1312 0,2841 0,03727
obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov 312.722,00 0,0833 0,2216 0,01846
javna infrastruktura 0,0000 0,2216 0,00000
cena storitve 0,0833 0,2216 0,01846
odlaganje ostankov predelave na odlagališče 140.725,00 0,1010 0,0997 0,01007
javna infrastruktura 0,0000 0,0997 0,00000
cena storitve 0,1010 0,0997 0,01007
Volumen vseh posod (l) Tip posod
1.411.094,0 mešani kom.odp.
190.160,11 BIO odpadki
Opis Masa odpadkov (kg) Potrjena cena €/kg Preračun kg/l Cena €/l
zbiranje komunalnih odpadkov 675.054,00 0,1280
zbiranje komunalnih odpadkov 607.854,00 0,1358 0,4305 0,05847
javna infrastruktura 0,0017 0,4305 0,00074
cena storitve 0,1341 0,4305 0,05773
zbiranje bioloških odpadkov 67.200,00 0,0573 0,3534 0,02025
javna infrastruktura 0,0074 0,3534 0,00262
cena storitve 0,0499 0,3534 0,01763
obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov 301.509,00 0,0833 0,2136 0,01779
javna infrastruktura 0,0000 0,2136 0,00000
cena storitve 0,0833 0,2136 0,01779
odlaganje ostankov predelave na odlagališče 135.679,00 0,1010 0,0961 0,00971
javna infrastruktura 0,0000 0,0961 0,00000
cena storitve 0,1010 0,0961 0,00971
Volumen vseh posod (l) Tip posod
1.411.880,0 mešani kom.odp.
190.160,19 BIO odpadki

Opombe

*v stoplcu opis so navedene storitve gospodarske javne službe s položnice

*posamezna javna služba (npr. zbiranje komunalnih odpadkov) vsebuje strošek javne infrastrukture in strošek ceno storitve

*Skupni strošek za posamezno javno službo se izračuna na naslednji način: masa vseh zbranih odpadkov v kilogramih za posamezno javno službo ulomljeno s potrjeno ceno v EUR na kilogram za posamezno javno službo.

* Preračun iz cene v EUR na kilogram v ceno EUR na liter se izračuna na naslednji način: skupna masa zbranih odpadkov za posamezno gospodarsko javno službo ulomljeno s skupnim volumnom vseh posod. Pri BIO odpadkih se upošteva samo volumen BIO posod na terenu.

* Preračun iz cene v EUR na kilogram v ceno EUR na liter za biološke odpadke se izračuna na naslednji način: skupna masa zbranih BIO odpadkov ulomljeno z skupnim volumnom vseh BIO posod

* Cena EUR na liter se izračuna na naslednji način: Potrjena cena v EUR na kg pomnožena z preračunano ceno v kilogramih na liter

* Obračunski volumen posameznega gospodinjstva se določi glede na določila: 1 in 2 člana = 80l, 3 in 4 člani = 120l, 5 ali več članov = 240l

Subscribe to our Newsletter!

Sign up to receive environmental news and updates!

[contact-form-7 404 "Not Found"]