Čistkov izobraževalni kotiček

Ceniki

Skladno s 5. in 6. odstavkom 23. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS št. 87/2012) in na osnovi potrjenih cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb s področja ravnanja s komunalnimi odpadki s strani občinskih svetov občine Cirkulane, Destrnik, Duplek, Kidričevo, Majšperk, Podlehnik, Sveti Andraž v Slov. Goricah, Trnovska vas, Videm, Zavrč in Žetale, objavljamo porazdelitev količin opravljenih storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki med uporabnike.

 

Opis Masa odpadkov (kg) Potrjena cena €/kg Preračun kg/l Cena €/l
zbiranje komunalnih odpadkov 730.005,00 0,1571 0,4892 0,07685
javna infrastruktura 0,0024 0,4892 0,00117
cena storitve 0,1547 0,4892 0,07568
zbiranje bioloških odpadkov 127.620,00 0,0950
0,5361 0,05093
javna infrastruktura 0,0000 0,5361 0,00000
cena storitve 0,0950 0,5361 0,05093
obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov 345.455,00 0,1273 0,2315 0,02947
javna infrastruktura 0,0000 0,2315 0,00000
cena storitve 0,1273 0,2315 0,02947
odlaganje ostankov predelave na odlagališče 155.455,00 0,0907 0,1042 0,00945
javna infrastruktura 0,0000 0,1042 0,00000
cena storitve 0,0907 0,1042 0,00945
Volumen vseh posod (l) Tip posod
1.492.282,8 mešani kom.odp.
238.039,88 BIO odpadki
Opis Masa odpadkov (kg) Potrjena cena €/kg Preračun kg/l Cena €/l
zbiranje komunalnih odpadkov 664.204,00 0,1571 0,4448 0,06987
javna infrastruktura 0,0024 0,4448 0,00107
cena storitve 0,1547 0,4448 0,06881
zbiranje bioloških odpadkov 154.060,00 0,0950
0,6488 0,06164
javna infrastruktura 0,0000 0,6488 0,00000
cena storitve 0,0950 0,6488 0,06164
obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov 304.720,00 0,1273 0,2040 0,02598
javna infrastruktura 0,0000 0,2040 0,00000
cena storitve 0,1273 0,2040 0,02598
odlaganje ostankov predelave na odlagališče 137.124,00 0,0907 0,0918 0,00833
javna infrastruktura 0,0000 0,0918 0,00000
cena storitve 0,0907 0,0918 0,00833
Volumen vseh posod (l) Tip posod
1.493.383,5 mešani kom.odp.
237.439,86 BIO odpadki
Opis Masa odpadkov (kg) Potrjena cena €/kg Preračun kg/l Cena €/l
zbiranje komunalnih odpadkov 680.980,00 0,1571 0,4563 0,07169
javna infrastruktura 0,0024 0,4563 0,00110
cena storitve 0,1547 0,4563 0,07060
zbiranje bioloških odpadkov 106.820,00 0,0950
0,4529 0,04302
javna infrastruktura 0,0000 0,4529 0,00000
cena storitve 0,0950 0,4529 0,04302
obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov 271.560,00 0,1273 0,1820 0,02317
javna infrastruktura 0,0000 0,1820 0,00000
cena storitve 0,1273 0,1820 0,02317
odlaganje ostankov predelave na odlagališče 122.202,00 0,0907 0,0819 0,00743
javna infrastruktura 0,0000 0,0819 0,00000
cena storitve 0,0907 0,0819 0,00743
Volumen vseh posod (l) Tip posod
1.492.267,5 mešani kom.odp.
235.880,04 BIO odpadki

 

Opis Masa odpadkov (kg) Potrjena cena €/kg Preračun kg/l Cena €/l
zbiranje komunalnih odpadkov 566.694,00 0,1571 0,3800 0,05970
javna infrastruktura 0,0024 0,3800 0,00091
cena storitve 0,1547 0,3800 0,05879
zbiranje bioloških odpadkov 115.760,00 0,0950
0,4923 0,04676
javna infrastruktura 0,0000 0,4923 0,00000
cena storitve 0,0950 0,4923 0,04676
obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov 258.460,00 0,1273 0,1733 0,02206
javna infrastruktura 0,0000 0,1733 0,00000
cena storitve 0,1273 0,1733 0,02206
odlaganje ostankov predelave na odlagališče 116.307,00 0,0907 0,0780 0,00707
javna infrastruktura 0,0000 0,0780 0,00000
cena storitve 0,0907 0,0780 0,00707
Volumen vseh posod (l) Tip posod
1.493.229,5 mešani kom.odp.
235.160,03 BIO odpadki

 

 

Opis Masa odpadkov (kg) Potrjena cena €/kg Preračun kg/l Cena €/l
zbiranje komunalnih odpadkov 692.868,00 0,1571 0,4640 0,07290
javna infrastruktura 0,0024 0,4640 0,00111
cena storitve 0,1547 0,4640 0,07178
zbiranje bioloških odpadkov 131.640,00 0,0950
0,5618 0,05337
javna infrastruktura 0,0000 0,5618 0,00000
cena storitve 0,0950 0,5618 0,05337
obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov 306.604,00 0,1273 0,2053 0,02614
javna infrastruktura 0,0000 0,2053 0,00000
cena storitve 0,1273 0,2053 0,02614
odlaganje ostankov predelave na odlagališče 137.972,00 0,0907 0,0924 0,00838
javna infrastruktura 0,0000 0,0924 0,00000
cena storitve 0,0907 0,0924 0,00838
Volumen vseh posod (l) Tip posod
1.493.220,1 mešani kom.odp.
234.320,12 BIO odpadki

 

 

Opis Masa odpadkov (kg) Potrjena cena €/kg Preračun kg/l Cena €/l
zbiranje komunalnih odpadkov 805.156,00 0,1571 0,5396 0,08477
javna infrastruktura 0,0024 0,5396 0,00130
cena storitve 0,1547 0,5396 0,08347
zbiranje bioloških odpadkov 125.500,00 0,0950
0,5341 0,05074
javna infrastruktura 0,0000 0,5341 0,00000
cena storitve 0,0950 0,5341 0,05074
obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov 385.264,00 0,1273 0,2582 0,03287
javna infrastruktura 0,0000 0,2582 0,00000
cena storitve 0,1273 0,2582 0,03287
odlaganje ostankov predelave na odlagališče 173.369,00 0,0907 0,1162 0,01054
javna infrastruktura 0,0000 0,1162 0,00000
cena storitve 0,0907 0,1162 0,01054
Volumen vseh posod (l) Tip posod
1.492.157,5 mešani kom.odp.
234.959,95 BIO odpadki

 

Opombe

*v stoplcu opis so navedene storitve gospodarske javne službe s položnice

*posamezna javna služba (npr. zbiranje komunalnih odpadkov) vsebuje strošek javne infrastrukture in strošek ceno storitve

*Skupni strošek za posamezno javno službo se izračuna na naslednji način: masa vseh zbranih odpadkov v kilogramih za posamezno javno službo pomnoženo s potrjeno ceno v EUR na kilogram za posamezno javno službo.

* Preračun iz cene v EUR na kilogram v ceno EUR na liter se izračuna na naslednji način: skupna masa zbranih odpadkov za posamezno gospodarsko javno službo ulomljeno s skupnim volumnom vseh posod. Pri BIO odpadkih se upošteva samo volumen BIO posod na terenu.

* Preračun iz cene v EUR na kilogram v ceno EUR na liter za biološke odpadke se izračuna na naslednji način: skupna masa zbranih BIO odpadkov ulomljeno z skupnim volumnom vseh BIO posod

* Cena EUR na liter se izračuna na naslednji način: Potrjena cena v EUR na kg pomnožena z preračunano ceno v kilogramih na liter

* Obračunski volumen posameznega gospodinjstva se določi glede na določila: 1 in 2 člana = 80l, 3 in 4 člani = 120l, 5 ali več članov = 240l

Subscribe to our Newsletter!

Sign up to receive environmental news and updates!

[contact-form-7 404 "Not Found"]