Čistkov izobraževalni kotiček

Ceniki

Skladno s 5. in 6. odstavkom 23. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS št. 87/2012) in na osnovi potrjenih cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb s področja ravnanja s komunalnimi odpadki s strani občinskih svetov občine Cirkulane, Destrnik, Duplek, Kidričevo, Majšperk, Podlehnik, Sveti Andraž v Slov. Goricah, Trnovska vas, Videm, Zavrč in Žetale, objavljamo porazdelitev količin opravljenih storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki med uporabnike.

Opis Masa odpadkov (kg) Potrjena cena €/kg Preračun kg/l Cena €/l
zbiranje komunalnih odpadkov 528.410,00 0,1571 0,3542 0,05565
javna infrastruktura 0,0024 0,3542 0,00085
cena storitve 0,1547 0,3542 0,05480
zbiranje bioloških odpadkov 64.360,00 0,0950
0,2673 0,02539
javna infrastruktura 0,0000 0,2673 0,00000
cena storitve 0,0950 0,2673 0,02539
obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov 260.080,00 0,1273 0,1744 0,02220
javna infrastruktura 0,0000 0,1744 0,00000
cena storitve 0,1273 0,1744 0,02220
odlaganje ostankov predelave na odlagališče 117.036,00 0,0907 0,0785 0,00712
javna infrastruktura 0,0000 0,0785 0,00000
cena storitve 0,0907 0,0785 0,00712
Volumen vseh posod (l) Tip posod
1.491.658,8 mešani kom.odp.
240.799,93 BIO odpadki
Opis Masa odpadkov (kg) Potrjena cena €/kg Preračun kg/l Cena €/l
zbiranje komunalnih odpadkov 598.807,00 0,1571 0,4017 0,06311
javna infrastruktura 0,0024 0,4017 0,00096
cena storitve 0,1547 0,4017 0,06215
zbiranje bioloških odpadkov 66.680,00 0,0950
0,2783 0,02644
javna infrastruktura 0,0000 0,2783 0,00000
cena storitve 0,0950 0,2783 0,02644
obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov 290.020,00 0,1273 0,1946 0,02477
javna infrastruktura 0,0000 0,1946 0,00000
cena storitve 0,1273 0,1946 0,02477
odlaganje ostankov predelave na odlagališče 130.509,00 0,0907 0,0876 0,00794
javna infrastruktura 0,0000 0,0876 0,00000
cena storitve 0,0907 0,0876 0,00794
Volumen vseh posod (l) Tip posod
1.490.602,9 mešani kom.odp.
239.599,93 BIO odpadki
Opis Masa odpadkov (kg) Potrjena cena €/kg Preračun kg/l Cena €/l
zbiranje komunalnih odpadkov 564.590,00 0,1571 0,3782 0,05941
javna infrastruktura 0,0024 0,3782 0,00091
cena storitve 0,1547 0,3782 0,05850
zbiranje bioloških odpadkov 104.560,00 0,0950
0,4373 0,04154
javna infrastruktura 0,0000 0,4373 0,00000
cena storitve 0,0950 04373 0,04154
obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov 276.060,00 0,1273 0,1849 0,02354
javna infrastruktura 0,0000 0,1849 0,00000
cena storitve 0,1273 0,1849 0,02354
odlaganje ostankov predelave na odlagališče 124.227,00 0,0907 0,0832 0,00755
javna infrastruktura 0,0000 0,0832 0,00000
cena storitve 0,0907 0,0832 0,00755
Volumen vseh posod (l) Tip posod
1.492.917,5 mešani kom.odp.
239.119,92 BIO odpadki

 

Opis Masa odpadkov (kg) Potrjena cena €/kg Preračun kg/l Cena €/l
zbiranje komunalnih odpadkov 686.163,00 0,1571 0,4607 0,07237
javna infrastruktura 0,0024 0,4607 0,00111
cena storitve 0,1547 0,4607 0,07127
zbiranje bioloških odpadkov 72.880,00 0,0950
0,3062 0,02909
javna infrastruktura 0,0000 0,3062 0,00000
cena storitve 0,0950 0,3062 0,02909
obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov 345.760,00 0,1273 0,2321 0,02955
javna infrastruktura 0,0000 0,2321 0,00000
cena storitve 0,1273 0,2321 0,02955
odlaganje ostankov predelave na odlagališče 155.592,00 0,0907 0,1045 0,00947
javna infrastruktura 0,0000 0,1045 0,00000
cena storitve 0,0907 0,1045 0,00947
Volumen vseh posod (l) Tip posod
1.489.455,5 mešani kom.odp.
238.039,92 BIO odpadki

 

Opis Masa odpadkov (kg) Potrjena cena €/kg Preračun kg/l Cena €/l
zbiranje komunalnih odpadkov 730.005,00 0,1571 0,4892 0,07685
javna infrastruktura 0,0024 0,4892 0,00117
cena storitve 0,1547 0,4892 0,07568
zbiranje bioloških odpadkov 127.620,00 0,0950
0,5361 0,05093
javna infrastruktura 0,0000 0,5361 0,00000
cena storitve 0,0950 0,5361 0,05093
obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov 345.455,00 0,1273 0,2315 0,02947
javna infrastruktura 0,0000 0,2315 0,00000
cena storitve 0,1273 0,2315 0,02947
odlaganje ostankov predelave na odlagališče 155.455,00 0,0907 0,1042 0,00945
javna infrastruktura 0,0000 0,1042 0,00000
cena storitve 0,0907 0,1042 0,00945
Volumen vseh posod (l) Tip posod
1.492.282,8 mešani kom.odp.
238.039,88 BIO odpadki
Opis Masa odpadkov (kg) Potrjena cena €/kg Preračun kg/l Cena €/l
zbiranje komunalnih odpadkov 664.204,00 0,1571 0,4448 0,06987
javna infrastruktura 0,0024 0,4448 0,00107
cena storitve 0,1547 0,4448 0,06881
zbiranje bioloških odpadkov 154.060,00 0,0950
0,6488 0,06164
javna infrastruktura 0,0000 0,6488 0,00000
cena storitve 0,0950 0,6488 0,06164
obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov 304.720,00 0,1273 0,2040 0,02598
javna infrastruktura 0,0000 0,2040 0,00000
cena storitve 0,1273 0,2040 0,02598
odlaganje ostankov predelave na odlagališče 137.124,00 0,0907 0,0918 0,00833
javna infrastruktura 0,0000 0,0918 0,00000
cena storitve 0,0907 0,0918 0,00833
Volumen vseh posod (l) Tip posod
1.493.383,5 mešani kom.odp.
237.439,86 BIO odpadki

Opombe

*v stoplcu opis so navedene storitve gospodarske javne službe s položnice

*posamezna javna služba (npr. zbiranje komunalnih odpadkov) vsebuje strošek javne infrastrukture in strošek ceno storitve

*Skupni strošek za posamezno javno službo se izračuna na naslednji način: masa vseh zbranih odpadkov v kilogramih za posamezno javno službo pomnoženo s potrjeno ceno v EUR na kilogram za posamezno javno službo.

* Preračun iz cene v EUR na kilogram v ceno EUR na liter se izračuna na naslednji način: skupna masa zbranih odpadkov za posamezno gospodarsko javno službo ulomljeno s skupnim volumnom vseh posod. Pri BIO odpadkih se upošteva samo volumen BIO posod na terenu.

* Preračun iz cene v EUR na kilogram v ceno EUR na liter za biološke odpadke se izračuna na naslednji način: skupna masa zbranih BIO odpadkov ulomljeno z skupnim volumnom vseh BIO posod

* Cena EUR na liter se izračuna na naslednji način: Potrjena cena v EUR na kg pomnožena z preračunano ceno v kilogramih na liter

* Obračunski volumen posameznega gospodinjstva se določi glede na določila: 1 in 2 člana = 80l, 3 in 4 člani = 120l, 5 ali več članov = 240l

Subscribe to our Newsletter!

Sign up to receive environmental news and updates!

[contact-form-7 404 "Not Found"]