Čistkov izobraževalni kotiček

Ceniki

Skladno s 5. in 6. odstavkom 23. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS št. 87/2012) in na osnovi potrjenih cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb s področja ravnanja s komunalnimi odpadki s strani občinskih svetov občine Cirkulane, Destrnik, Duplek, Kidričevo, Majšperk, Podlehnik, Sveti Andraž v Slov. Goricah, Trnovska vas, Videm, Zavrč in Žetale, objavljamo porazdelitev količin opravljenih storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki med uporabnike.

Opis Masa odpadkov (kg) Potrjena cena €/kg Preračun kg/l Cena €/l
zbiranje komunalnih odpadkov 807.997,00 0,1280
zbiranje komunalnih odpadkov 685.817,00 0,1406 0,4838 0,06803
javna infrastruktura 0,0014 0,4838 0,00069
cena storitve 0,1392 0,4838 0,06735
zbiranje bioloških odpadkov 122.180,00 0,0573 0,6532 0,03743
javna infrastruktura 0,0074 0,6532 0,00483
cena storitve 0,0499 0,6532 0,03260
obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov 274.142,00 0,0833 0,1934 0,01611
javna infrastruktura 0,0000 0,1934 0,00000
cena storitve 0,0833 0,1934 0,01611
odlaganje ostankov predelave na odlagališče 123.364,00 0,1010 0,0870 0,00879
javna infrastruktura 0,0000 0,0870 0,00000
cena storitve 0,1010 0,0870 0,00879
Volumen vseh posod (l) Tip posod
1.417.446,0 mešani kom.odp.
187.040,21 BIO odpadki
Opis Masa odpadkov (kg) Potrjena cena €/kg Preračun kg/l Cena €/l
zbiranje komunalnih odpadkov 851.916,00 0,1280
zbiranje komunalnih odpadkov 760.196,00 0,1365 0,5372 0,07335
javna infrastruktura 0,0017 0,5372 0,00091
cena storitve 0,1348 0,5372 0,07244
zbiranje bioloških odpadkov 91.720,00 0,0573 0,5013 0,02873
javna infrastruktura 0,0074 0,5013 0,00371
cena storitve 0,0499 0,5013 0,02502
obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov 340.464,00 0,0833 0,2406 0,02004
javna infrastruktura 0,0000 0,2406 0,00000
cena storitve 0,0833 0,2406 0,02004
odlaganje ostankov predelave na odlagališče 153.209,00 0,1010 0,1083 0,01094
javna infrastruktura 0,0000 0,1083 0,00000
cena storitve 0,1010 0,1083 0,01094
Volumen vseh posod (l) Tip posod
1.415.016,0 mešani kom.odp.
182.960,26 BIO odpadki
Opis Masa odpadkov (kg) Potrjena cena €/kg Preračun kg/l Cena €/l
zbiranje komunalnih odpadkov 724.274,00 0,1280
zbiranje komunalnih odpadkov 632.794,00 0,1383 0,4464 0,06174
javna infrastruktura 0,0016 0,4464 0,00071
cena storitve 0,1367 0,4464 0,06100
zbiranje bioloških odpadkov 91.480,00 0,0573 0,5048 0,02893
javna infrastruktura 0,0074 0,5048 0,00374
cena storitve 0,0499 0,5048 0,02519
obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov 280.511,00 0,0833 0,1979 0,01648
javna infrastruktura 0,0012 0,1979 0,00024
cena storitve 0,0821 0,1979 0,01625
odlaganje ostankov predelave na odlagališče 126.230,00 0,1010 0,0890 0,00899
javna infrastruktura 0,0000 0,0890 0,00000
cena storitve 0,1010 0,0890 0,00899
Volumen vseh posod (l) Tip posod
1.417.580,0 mešani kom.odp.
181.214,02 BIO odpadki
Opis Masa odpadkov (kg) Potrjena cena €/kg Preračun kg/l Cena €/l
zbiranje komunalnih odpadkov 848.885,00 0,1280
zbiranje komunalnih odpadkov 744.045,00 0,1380 0,5249 0,07241
javna infrastruktura 0,0016 0,5249 0,00084
cena storitve 0,1364 0,5249 0,07157
zbiranje bioloških odpadkov 104.840,00 0,0573 0,5855 0,03355
javna infrastruktura 0,0074 0,5855 0,00433
cena storitve 0,0499 0,5855 0,02922
obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov 394.861,00 0,0833 0,2785 0,02320
javna infrastruktura 0,0012 0,2785 0,00033
cena storitve 0,0821 0,2785 0,02287
odlaganje ostankov predelave na odlagališče 177.687,00 0,1010 0,1253 0,01266
javna infrastruktura 0,0000 0,1253 0,00000
cena storitve 0,1010 0,1253 0,01266
Volumen vseh posod (l) Tip posod
1.417.560,0 mešani kom.odp.
179.054,05 BIO odpadki
Opis Masa odpadkov (kg) Potrjena cena €/kg Preračun kg/l Cena €/l
zbiranje komunalnih odpadkov 787.130,00 0,1280
zbiranje komunalnih odpadkov 703.850,00 0,1364 0,4965 0,06771
javna infrastruktura 0,0017 0,4965 0,00084
cena storitve 0,1347 0,4965 0,06687
zbiranje bioloških odpadkov 83.280,00 0,0573 0,4692 0,02689
javna infrastruktura 0,0074 0,4692 0,00347
cena storitve 0,0499 0,4692 0,02341
obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov 326.256,00 0,0833 0,2302 0,01917
javna infrastruktura 0,0012 0,2302 0,00028
cena storitve 0,0821 0,2302 0,01890
odlaganje ostankov predelave na odlagališče 146.815,00 0,1010 0,1036 0,01046
javna infrastruktura 0,0000 0,1036 0,00000
cena storitve 0,1010 0,1036 0,01046
Volumen vseh posod (l) Tip posod
1.417.508,0 mešani kom.odp.
177.493,94 BIO odpadki
Opis Masa odpadkov (kg) Potrjena cena €/kg Preračun kg/l Cena €/l
zbiranje komunalnih odpadkov 643.735,00 0,1280
zbiranje komunalnih odpadkov 573.015,00 0,01368 0,4048 0,00554
javna infrastruktura 0,0017 0,4048 0,00069
cena storitve 0,1351 0,4048 0,05467
zbiranje bioloških odpadkov 70.720,00 0,0573 0,4031 0,02310
javna infrastruktura 0,0074 0,4031 0,00298
cena storitve 0,0499 0,4031 0,02011
obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov 272.739,00 0,0833 0,1927 0,01605
javna infrastruktura 0,0012 0,1927 0,00023
cena storitve 0,0821 0,1927 0,01582
odlaganje ostankov predelave na odlagališče 122.733,00 0,1010 0,0867 0,00876
javna infrastruktura 0,0000 0,0867 0,00000
cena storitve 0,1010 0,0867 0,00876
Volumen vseh posod (l) Tip posod
1.415.576,0 mešani kom.odp.
175.453,68 BIO odpadki
Opis Masa odpadkov (kg) Potrjena cena €/kg Preračun kg/l Cena €/l
zbiranje komunalnih odpadkov 552.018,00 0,1280
zbiranje komunalnih odpadkov 502.418,00 0,1350 0,3551 0,04793
javna infrastruktura 0,0018 0,3551 0,00064
cena storitve 0,1332 0,3551 0,04729
zbiranje bioloških odpadkov 49.600,00 0,0573 0,2848 0,01632
javna infrastruktura 0,0074 0,2848 0,00211
cena storitve 0,0499 0,2848 0,01421
obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov 258.276,00 0,0833 0,1825 0,01520
javna infrastruktura 0,0012 0,1825 0,00022
cena storitve 0,0821 0,1825 0,01499
odlaganje ostankov predelave na odlagališče 116.224,00 0,1010 0,0821 0,00830
javna infrastruktura 0,0000 0,0821 0,00000
cena storitve 0,1010 0,0821 0,00830
Volumen vseh posod (l) Tip posod
1.415.016,0 mešani kom.odp.
174.133,78 BIO odpadki

Opombe

*v stoplcu opis so navedene storitve gospodarske javne službe s položnice

*posamezna javna služba (npr. zbiranje komunalnih odpadkov) vsebuje strošek javne infrastrukture in strošek ceno storitve

*Skupni strošek za posamezno javno službo se izračuna na naslednji način: masa vseh zbranih odpadkov v kilogramih za posamezno javno službo ulomljeno s potrjeno ceno v EUR na kilogram za posamezno javno službo.

* Preračun iz cene v EUR na kilogram v ceno EUR na liter se izračuna na naslednji način: skupna masa zbranih odpadkov za posamezno gospodarsko javno službo ulomljeno s skupnim volumnom vseh posod. Pri BIO odpadkih se upošteva samo volumen BIO posod na terenu.

* Preračun iz cene v EUR na kilogram v ceno EUR na liter za biološke odpadke se izračuna na naslednji način: skupna masa zbranih BIO odpadkov ulomljeno z skupnim volumnom vseh BIO posod

* Cena EUR na liter se izračuna na naslednji način: Potrjena cena v EUR na kg pomnožena z preračunano ceno v kilogramih na liter

* Obračunski volumen posameznega gospodinjstva se določi glede na določila: 1 in 2 člana = 80l, 3 in 4 člani = 120l, 5 ali več članov = 240l

Subscribe to our Newsletter!

Sign up to receive environmental news and updates!

[contact-form-7 404 "Not Found"]