Čistkov izobraževalni kotiček

Ceniki

Skladno s 5. in 6. odstavkom 23. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS št. 87/2012) in na osnovi potrjenih cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb s področja ravnanja s komunalnimi odpadki s strani občinskih svetov občine Cirkulane, Destrnik, Duplek, Kidričevo, Majšperk, Podlehnik, Sveti Andraž v Slov. Goricah, Trnovska vas, Videm, Zavrč in Žetale, objavljamo porazdelitev količin opravljenih storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki med uporabnike.

 

Opis Masa odpadkov (kg) Potrjena cena €/kg Preračun kg/l Cena €/l
zbiranje komunalnih odpadkov 692.868,00 0,1571 0,4640 0,07290
javna infrastruktura 0,0024 0,4640 0,00111
cena storitve 0,1547 0,4640 0,07178
zbiranje bioloških odpadkov 131.640,00 0,0950
0,5618 0,05337
javna infrastruktura 0,0000 0,5618 0,00000
cena storitve 0,0950 0,5618 0,05337
obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov 306.604,00 0,1273 0,2053 0,02614
javna infrastruktura 0,0000 0,2053 0,00000
cena storitve 0,1273 0,2053 0,02614
odlaganje ostankov predelave na odlagališče 137.972,00 0,0907 0,0924 0,00838
javna infrastruktura 0,0000 0,0924 0,00000
cena storitve 0,0907 0,0924 0,00838
Volumen vseh posod (l) Tip posod
1.493.220,1 mešani kom.odp.
234.320.12 BIO odpadki

 

 

Opis Masa odpadkov (kg) Potrjena cena €/kg Preračun kg/l Cena €/l
zbiranje komunalnih odpadkov 805.156,00 0,1571 0,5396 0,08477
javna infrastruktura 0,0024 0,5396 0,00130
cena storitve 0,1547 0,5396 0,08347
zbiranje bioloških odpadkov 125.500,00 0,0950
0,5341 0,05074
javna infrastruktura 0,0000 0,5341 0,00000
cena storitve 0,0950 0,5341 0,05074
obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov 385.264,00 0,1273 0,2582 0,03287
javna infrastruktura 0,0000 0,2582 0,00000
cena storitve 0,1273 0,2582 0,03287
odlaganje ostankov predelave na odlagališče 173.369,00 0,0907 0,1162 0,01054
javna infrastruktura 0,0000 0,1162 0,00000
cena storitve 0,0907 0,1162 0,01054
Volumen vseh posod (l) Tip posod
1.492.157,5 mešani kom.odp.
234.959.95 BIO odpadki

 

 

Opis Masa odpadkov (kg) Potrjena cena €/kg Preračun kg/l Cena €/l
zbiranje komunalnih odpadkov 668.773,00 0,1571 0,4492 0,07057
javna infrastruktura 0,0024 0,4492 0,00108
cena storitve 0,1547 0,4492 0,06949
zbiranje bioloških odpadkov 110.340,00 0,0950
0,4725 0,04488
javna infrastruktura 0,0000 0,4725 0,00000
cena storitve 0,0950 0,4725 0,04488
obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov 295.040,00 0,1273 0,1982 0,02523
javna infrastruktura 0,0000 0,1982 0,00000
cena storitve 0,1273 0,1982 0,02523
odlaganje ostankov predelave na odlagališče 132.768,00 0,0907 0,0892 0,00809
javna infrastruktura 0,0000 0,0892 0,00000
cena storitve 0,0907 0,0892 0,00809
Volumen vseh posod (l) Tip posod
1.488.787,4 mešani kom.odp.
233.540,14 BIO odpadki

 

 

Opis Masa odpadkov (kg) Potrjena cena €/kg Preračun kg/l Cena €/l
zbiranje komunalnih odpadkov 621.314,00 0,1571 0,4181 0,06569
javna infrastruktura 0,0024 0,4181 0,00100
cena storitve 0,1547 0,4181 0,06468
zbiranje bioloških odpadkov 81.980,00 0,0950
0,3558 0,03380
javna infrastruktura 0,0000 0,3558 0,00000
cena storitve 0,0950 0,3558 0,03380
obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov 292.460,00 0,1273 0,1968 0,02506
javna infrastruktura 0,0000 0,1968 0,00000
cena storitve 0,1273 0,1968 0,02506
odlaganje ostankov predelave na odlagališče 131.607,00 0,0907 0,0886 0,00803
javna infrastruktura 0,0000 0,0886 0,00000
cena storitve 0,0907 0,0886 0,00803
Volumen vseh posod (l) Tip posod
1.485.930,08 mešani kom.odp.
230.420,16 BIO odpadki

 

 

Opis Masa odpadkov (kg) Potrjena cena €/kg Preračun kg/l Cena €/l
zbiranje komunalnih odpadkov 541.766,00 0,1571 0,3649 0,05732
javna infrastruktura 0,0024 0,3649 0,00088
cena storitve 0,1547 0,3649 0,05645
zbiranje bioloških odpadkov 63.060,00 0,0950
0,2754 0,02616
javna infrastruktura 0,0000 0,2754 0,00000
cena storitve 0,0950 0,2754 0,02616
obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov 254.180,00 0,1273 0,1712 0,02179
javna infrastruktura 0,0000 0,1712 0,00000
cena storitve 0,1273 0,1712 0,02179
odlaganje ostankov predelave na odlagališče 114.381,00 0,0907 0,0770 0,00699
javna infrastruktura 0,0000 0,0770 0,00000
cena storitve 0,0907 0,0770 0,00699
Volumen vseh posod (l) Tip posod
1.484.788,1 mešani kom.odp.
228.980,17 BIO odpadki

 

 

Opis Masa odpadkov (kg) Potrjena cena €/kg Preračun kg/l Cena €/l
zbiranje komunalnih odpadkov 590.689,00 0,1571 0,3986 0,06263
javna infrastruktura 0,0024 0,3986 0,00096
cena storitve 0,1547 0,3986 0,06167
zbiranje bioloških odpadkov 62.360,00 0,0950
0,2742 0,02605
javna infrastruktura 0,0000 0,2742 0,00000
cena storitve 0,0950 0,2742 0,02605
obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov 282.230,00 0,1273 0,1905 0,02425
javna infrastruktura 0,0000 0,1905 0,00000
cena storitve 0,1273 0,1905 0,02425
odlaganje ostankov predelave na odlagališče 127.004,00 0,0907 0,0857 0,00777
javna infrastruktura 0,0000 0,0857 0,00000
cena storitve 0,0907 0,0857 0,00777
Volumen vseh posod (l) Tip posod
1.481.767,4 mešani kom.odp.
227.420,19 BIO odpadki

 

 

Opis Masa odpadkov (kg) Potrjena cena €/kg Preračun kg/l Cena €/l
zbiranje komunalnih odpadkov 649.952,00 0,1571 0,4383 0,06885
javna infrastruktura 0,0024 0,4383 0,00105
cena storitve 0,1547 0,4383 0,06780
zbiranje bioloških odpadkov 96.760,00 0,0950
0,4266 0,04053
javna infrastruktura 0,0000 0,4266 0,00000
cena storitve 0,0950 0,4266 0,04053
obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov 343.860,00 0,1273 0,2319 0,02952
javna infrastruktura 0,0000 0,2319 0,00000
cena storitve 0,1273 0,2319 0,02952
odlaganje ostankov predelave na odlagališče 154.737,00 0,0907 0,1043 0,00946
javna infrastruktura 0,0000 0,1043 0,00000
cena storitve 0,0907 0,1043 0,00946
Volumen vseh posod (l) Tip posod
1.483.019,6 mešani kom.odp.
226.820,15 BIO odpadki

 

 

Opis Masa odpadkov (kg) Potrjena cena €/kg Preračun kg/l Cena €/l
zbiranje komunalnih odpadkov 648.097,00 0,1571 0,4359 0,06848
javna infrastruktura 0,0024 0,4359 0,00105
cena storitve 0,1547 0,4359 0,06743
zbiranje bioloških odpadkov 66.620,00 0,0950
0,2942 0,02795
javna infrastruktura 0,0000 0,2942 0,00000
cena storitve 0,0950 0,2942 0,02795
obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov 289.300,00 0,1273 0,1946 0,02477
javna infrastruktura 0,0000 0,1946 0,00000
cena storitve 0,1273 0,1946 0,02477
odlaganje ostankov predelave na odlagališče 130.185,00 0,0907 0,0876 0,00794
javna infrastruktura 0,0000 0,0876 0,00000
cena storitve 0,0907 0,0876 0,00794
Volumen vseh posod (l) Tip posod
1.486.863,6 mešani kom.odp.
226.460,13 BIO odpadki

 

Opombe

*v stoplcu opis so navedene storitve gospodarske javne službe s položnice

*posamezna javna služba (npr. zbiranje komunalnih odpadkov) vsebuje strošek javne infrastrukture in strošek ceno storitve

*Skupni strošek za posamezno javno službo se izračuna na naslednji način: masa vseh zbranih odpadkov v kilogramih za posamezno javno službo pomnoženo s potrjeno ceno v EUR na kilogram za posamezno javno službo.

* Preračun iz cene v EUR na kilogram v ceno EUR na liter se izračuna na naslednji način: skupna masa zbranih odpadkov za posamezno gospodarsko javno službo ulomljeno s skupnim volumnom vseh posod. Pri BIO odpadkih se upošteva samo volumen BIO posod na terenu.

* Preračun iz cene v EUR na kilogram v ceno EUR na liter za biološke odpadke se izračuna na naslednji način: skupna masa zbranih BIO odpadkov ulomljeno z skupnim volumnom vseh BIO posod

* Cena EUR na liter se izračuna na naslednji način: Potrjena cena v EUR na kg pomnožena z preračunano ceno v kilogramih na liter

* Obračunski volumen posameznega gospodinjstva se določi glede na določila: 1 in 2 člana = 80l, 3 in 4 člani = 120l, 5 ali več članov = 240l

Subscribe to our Newsletter!

Sign up to receive environmental news and updates!

[contact-form-7 404 "Not Found"]