Čistkov izobraževalni kotiček

O PODJETJU

Čisto Mesto Ptuj

Čisto mesto Ptuj d.o.o. je družba za gospodarjenje z odpadki. V 20-ih letih delovanja se je razvilo v eno vodilnih podjetij na svojem področju v Sloveniji.

Predstavitev

V podjetju Čisto mesto Ptuj d.o.o. je sistem kakovosti zasnovan v skladu s standardom ISO 9001:2008, kar potrjuje tudi certifikat kakovosti, ki ga je podelila certifikacijska hiša SIQ.

Sistem ravnanja z odpadki temelji na ločenem zbiranju, ki se prične v gospodinjstvih ali pri podjetjih in nadaljuje v zbiralnicah ločenih frakcij od koder se odpadki odpeljejo v nadaljnjo predelavo. Čisto mesto Ptuj d.o.o. skrbi za ravnanje  s komunalnimi odpadki na območju 11. občin Spodnjega Podravja (Cirkulane, Destrnik, Duplek, Kidričevo, Majšperk, Podlehnik, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Trnovska vas, Videm, Zavrč in občina Žetale). V sistem ravnanja z odpadki je vključenih skoraj 14.000 gospodinjstev ter 600 podjetij.

 

Zgodovinski razvoj podjetja

1992

iz komunalnega podjetja Ptuj se je izločil obrat ODVOZ, ki se je preoblikoval v podjetje Čisto mesto Ptuj d.o.o.. Lastnik podjetja so bili MO Ptuj, EKO-LES d.o.o. in KP Ptuj d.o.o.
1992

sistem zbiranja odpadkov je bil vzpostavljen samo na območju Ptuja
1993

začel se je vzpostavljati sistem zbiranja komunalnih odpadkov na celotnem območju bivše občine Ptuj
1995

na celotnem območju se začne uvajanje ločenega zbiranja odpadkov na lokacijah zbiralnic ločenih frakcij (ekoloških otokih)
1996

iz občine Ptuj so nastale nove občine: Destrnik, Dornava, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Markovci, Podlehnik, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Trnovska vas, Videm, Zavrč, Žetale
1998

v sistem zbiranja komunalnih odpadkov pristopi občina Duplek
1998

v podjetju smo pridobili certifikat ISO 9001 za področje odvoza komunalnih odpadkov in nevarnih odpadkov, deponiranje komunalnih in nevarnih odpadkov
2006

občina Gorišnica se razdeli na dve občini Gorišnica in Cirkulane
2010

podjetje izgubi del dejavnosti obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov
2011

podjetje preneha z zbiranjem in odvozom odpadkov v MO Ptuj
2012

kot podizvajalec podjetja Saubermacher Slovenija, pridobimo zbiranje in odvoz odpadkov v občini Zreče in Vitanje
2012

v podjetju smo začeli z uvajanjem sistema zbiranja odpadkov od vrat do vrat
2013

uspešno smo zaključili sistem zbiranja odpadkov od vrat do vrat v vseh 16 občinah Spodnjega Podravja
Naša prednostna naloga, ki smo si jo zadali, je ustvarjanje dodane vrednosti za naše stranke in celotno družbo. Zato skušamo s fleksibilnostjo ustreči potrebam in pričakovanjem naših strank. Zagotavljamo inovativne in posameznikom prilagojene rešitve za danes in jutri. Za naše sodelavce smo zanesljiv in pošten delodajalec. Naša dejavnost zahteva timsko delo, zato so zadovoljni in motivirani sodelavci temelj našega uspeha.
PREVZEMANJE ODGOVORNOSTI
ZA ČLOVEKA
Zavedamo se, da področje našega delovanja vpliva na človeka in naravo. Zato si prizadevamo za vračanje surovin v krogotok in z viri skrbno ravnamo, s tem pa ohranjamo okolje za vse generacije. Transparentnost in skrbnost sta pri nudenju naših dejavnosti - sortiranju, predelavi in uporabi odpadkov – za nas samoumevna. Z neprestanimi ukrepi za varovanje podnebja spodbujamo tudi ozaveščenost javnosti o ekoloških tematikah.
ZA OKOLJE
Dosledno sledimo načelom podjetja in ravnamo premišljeno. Stremimo k učinkoviti organizaciji procesov v celotni verigi gospodarjenja z odpadki. Delujemo v skladu z jasnimi cilji in razvijamo perspektive za učinkoviti napredek. Strankam zagotavljamo varnost in transparentnost naših storitev ter nenehno krepimo zaupanje v podjetje. Tehnološka modernizacija in konstante izboljšave omogočajo konkurenčnost in krepijo vrednost podjetja.
ZA PODJETJE
Čisto mesto Ptuj d.o.o. je odgovoren in zanesljiv partner pri izvajanju storitev gospodarnega ravnanja z odpadki. Kot naš prispevek za življenja vredno okolje se izrekamo za sodobno, ekološko gospodarjenje z odpadki. Filozofija našega podjetja je usmerjenost k strankam in trgu, k kakovosti in k sodelavcem.
SOUSTVARJAMO PRIHODNOST

Naša ekipa

Spoznajte naše strokovnjake.