Čistkov izobraževalni kotiček

NAŠE STORITVE

Okolju prijazne rešitve

Čiščenje lovilcev maščob
Načrt gospodarjenja z odpadki
Premišljene rešitve
Ravnanje z biološkimi odpadki
Ravnanje z mešano embalažo
Ravnanje z odpadki z gradbišč
Razgradnja izrabljenih motornih vozil
Čiščenje lovilcev olj
Okoljska dežurna služba
Čiščenje rezervoarjev
Ravnanje z biorazgradljivimi kuhinjskimi odpadki
Ravnanje z nevarnimi odpadki
Ravnanje z odpadnim papirjem in kartonom
Sanacija starih bremen
Čiščenje prireditvenih prostorov
Pogodbeni partner shem
Pranje posod
Ravnanje z blatom iz čistilnih naprav
Ravnanje z odpadki iz obrti, industrije in storitvenih dejavnosti
Ravnanje z odpadnim steklom
Uničevanje arhivov in zaupnih dokumentov
Čiščenje proizvodnih površin
Pospravljanje stare šare
Ravnanje s kosovnimi odpadki
Ravnanje z mešanimi komunalnimi odpadki
Ravnanje z odpadki iz zdravstva
Ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo
Upravljanje z zbirnimi centri ločenih frakcij

Subscribe to our Newsletter!

Sign up to receive environmental news and updates!

[contact-form-7 404 "Not Found"]